تعیین منشاء اسید سولفوریک (H۲SO۴) و انحلال سنگ­های دیواره­ی تونل آبرسانی نوسود (ازگله، شمال­غرب کرمانشاه)

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مصطفی اربابی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تعیین منشاء اسید سولفوریک (H2SO4)  و انحلال سنگ­های دیواره­ی تونل آبرسانی نوسود (ازگله، شمال­غرب کرمانشاه)

-          مصطفی اربابی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان

M_arbabi30@yahoo.com

-          بهروز رفیعی، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

B_rafiei@basu.ac.ir

-          مسعود بیاتی، کارشناس ارشد مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی امیر کبیر

Bayati_massoud@yahoo.com

-          زینب ملکی راد، کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

malekirad.m@gmail.com

چکیده

به منظور تعیین منشا اسیدسولفوریک (H2SO4) در تونل آبرسانی نوسود تعداد 6 نمونه آب از شکستگی­های موجود در سازند گرو برداشته شده و تحت آنالیز ژئوشیمیایی قرار گرفته­اند. بر پایه­ی این مطالعات دو تیپ آب، تیپ سولفات و تیپ بی کربنات تشخیص داده شده است. از میان شکستگی­های سازند گرو حجم بالایی از گاز H2S به داخل تونل نشت می­کند، به گونه­ای که غلظت این گازها به بیش از 400ppm نیز می­رسد. اسیدسولفوریک (H2SO4) حاصل از ترکیب این گاز با آب سبب انحلال سنگ­های دیواره تونل شده به گونه­ای که لایه­ای از ژیپس که حاصل این واکنش­ها می­باشد بر روی دیواره و کف تونل رسوب کرده است.

کلید واژه ها: اسیدسولفوریک تونل تونلنوسود کرمانشاه سازندگرو ژیپس رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی