مروری بر واحدهای پالئوزوئیک و وجود افقهای کنگلومرائی در پایه سازند لالون در گستره ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ علی حاجی٬ شمال ماکو- روستای خرز

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیروس عباسی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مروری  بر واحدهای پالئوزوئیک و وجود افقهای کنگلومرائی در پایه سازند لالون در گستره ورقه  1:100000 علی حاجی٬  شمال ماکو- روستای خرز

سیروس عباسی، فوق لیسانس چینه و فسیل شناسی،  دانشگاه آزاد تهران شمال

کارشناس مسئول تهیه نقشه سازمان زمین شناسی مرکز تبریز     syrus_abbasi@yahoo.com 

سید مرتضی نیرومند دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اهر

دکتر ثیاب قدسی استاد گروه زمین شناسی دانشگاه ارومیه

                اسلام ابراهیم نژاد دانشجوی کارشناسی ارشد چینه – فسیل شناسی  دانشگاه ارومیه  

چکیده :

 ورقه زمین شناسی علی حاجی به مقیاس 1:100000 دارای مختصات جغرافیایی طولهای خاوری 44,15 – 45,00  و عرضهای شمالی  39,30 – 39,50  طبق تقسیمات کشوری در استان آذربایجان غربی جای دارد و از سمت جنوب به ورقه 1:100000 ماکو محدود میشود . این ورقه در زون زمین ساختی البرز -  آذربایجان قرار دارد. در طی برداشت های صحرایی و تهیه نقشه زمین شناسی به مقیاس فوق واحدهای سنگ چینه ای  زیر تشخیص داده شده اند :

- واحد سنگ چینه ای پرکامبرین با مشخصات چینه ای چرت های قرمز رنگ

- سازند های پالئوزوئیک زیرین به سن کامبرین عبارتند از :

-سازند باروت با دو رخساره مشخص :

 a) واحد دولومیتی                b) واحد ماسه سنگی و تناوب ماسه سنگ – دولومیت

- سازند لالون با دو رخساره سنگ شناسی :

(a واحد کنگلومرائی و ولکانیک ( قاعده سازند لالون )         (b واحد ماسه سنگی سازند لالون

- کوارتزیت سفید رنگ قاعده سازند میلا موسوم به کوارتزیت فوقانی ( Top quartzite )

- سازند میلا با دو عضو مشخص :

a) عضو دولومیتی میلا                      b) عضو سنگ آهک نازک لایه میلا

- واحد سنگ چینه ای هم ارز سازند لشکرک به سن اردویسین شامل شیست ، فیلیت ، اسلیت و نوارهائی از سنگ اهک

- واحد ولکانیکی سیلورین

 

کلید واژه ها: پالئوزوئیک کنگلومرا سازندلالون ماکو البرز رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی آذربایجان غربى