مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت­های سازند جهرم در منطقه دیزجان، شمال غرب سمیرم

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد صفائی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت­های سازند جهرم در منطقه دیزجان، شمال غرب سمیرم

◊◊◊◊

محمد صفائی، کارشناس ارشد اداره زمین­شناسی و اکتشافات معدنی استان سمنان، mo.safaei64@yahoo.com

بهاره سالک پور، دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه اصفهان، b_salekpour@yahoo.com

دکتر ناصر ارزانی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان، arzan2@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 رخنمون سازندجهرم ( ائوسن بالایی ) در منطقه دیزجان در شمال غرب سمیرم، گسترش و ویژگی های فرآیند دولومیتی شدن را در حاشیه شرقی حوضه زاگرس نشان می­دهد. از اینرو مطالعات اولیه­ای همچون بررسی­های پتروگرافی، منجر به تشخیص سه نوع دولومیت: 1- دولومیکرایت 2- دولومیکرواسپارایت 3- ­­دولواسپارایت و عدم وجود دولومیت­های دمابالا (دولومیت­های سدل) گردید و بر اساس نحوه جانشینی دولومیت­ها، چهار نوع دولومیت شناسایی شد. در مطالعات تکمیلی نظیر آنالیز عنصری­­­­­­­­­­­ ((Ca,Mg,Na,Sr,Fe,Mn،XRD و بررسی استوکیومتری دولومیت­هابا محدوده متغیر (1.2- 0.5)، اطلاعاتی در رابطه با ترکیب سیال دولومیتی کننده، منشا و محیط تشکیل احتمالی این دولومیت­ها حاصل شد. دولومیکرایت با بافت حفظ کننده فابریک، همچون لامیناسیون، ،به عنوان سنگ شناسی غالب سازند،احتمالا به صورت تقریبا اولیه و همزمان با رسوبگذاری در مناطقی نزدیک به سطح زمین،در حالی که دو نوع دیگر دولومیت­ها در طی تدفین کم عمق و در دمایی زیر دمای بحرانی حاصل شده اند.

کلید واژه ها: سازندجهرم سمیرم زاگرس ژئوشیمی پتروگرافی دولومیت رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی فارس