رخساره‌ها و چینه‌نگاری سکانسی سازند مزدوران در غرب کپه‌داغ بر مبنای داده‌های تحت‌الارضی و سطح‌الارضی

دسته رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیده زهرا پورحیدر
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

رخساره‌ها و چینه‌نگاری سکانسی سازند مزدوران در غرب کپه‌داغ بر مبنای داده‌های تحت‌الارضی و سطح‌الارضی

◊◊◊◊

سیده زهرا پورحیدر*، محمد حسین محمودی قرائی، اسد ا... محبوبی، سید رضا موسوی حرمی

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

zahra637@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده:

 سازند کربناته مزدوران در غرب حوضه رسوبی کپه‌داغ، در شمال باختری شهرستان جاجرم، متشکل از دولومیت در قاعده و بالای برش و سنگ آهک‌های مادستونی تا گرینستونی در بخش‌های میانی برش است. این سازند در چاه قزل‌تپه2 از لایه‌های متناوب آهک و شیل تشکیل شده است. مطالعات رخساره­ای این سازند منجر به شناسایی پنج کمربند رخساره­ای (دریای باز، رمپ میانی، سد، لاگون و پهنه جزرومدی) شامل دوازده رخساره کربناته و دو رخساره آواری شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که این سازند در مناطق مورد مطالعه به احتمال زیاد در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ تک شیب بر جای گذاشته شده­ است. بررسی‌های چینه‌نگاری سکانسی به شناسایی پنج سکانس رسوبی در برش چشمه‌خان و هفت سکانس رسوبی در چاه قزل‌تپه2 انجامید. منحنی مربوط به تغییرات سطح آب دریا در توالی‌های مورد مطالعه، با منحنی تغییرات جهانی سطح آب دریا قابل مقایسه است.

کلید واژه ها: سازندمزدوران چینهنگاریسکانسی کپهداغ تحتالارضی سطحالارضی رخسارهکربناته چاهقزل‌تپه رسوب شناسی و زمین شناسی دریایی گلستان