بررسی نوزمین­ ساختی زیرحوضه­ی رودخانه­ ی اترک، شمال شرق ایران

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مریم عزتی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی نوزمین­ ساختی زیرحوضه­ ی رودخانه­ ی اترک، شمال شرق ایران

◊◊◊◊

مریم عزتی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشکده علوم دانشگاه گلستان، Geology1200@yahoo.com

مریم آق آتابای، استادیار دانشکده­ی علوم دانشگاه گلستان، Maryamataby@yahoo.com

شعبان شتایی، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، Shataee@yahoo.com

مصطفی رقیمی، دانشیار دانشکده­ی علوم دانشگاه گلستان، Raghimi@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

منطقه­ ی مورد مطالعه که یک زیرحوضه از رودخانه­ی اترک می­باشد، دارای روند شرقی- غربی است و در کپه ­داغ مرکزی شمال بجنورد و شیروان واقع شده است. در این مقاله، شاخص­های مورفومتریکی شامل AF و SL محاسبه گردید. گسل­ها و شکستگی­های منطقه از باند  VNIRتصویر استر استخراج شد. همچنین برای ارزیابی میزان فعالیت تکتونیکی، شاخص­های فاکتور عدم­تقارن AF و شاخص شیب رودخانه SL محاسبه گردید. میزان شاخص AF حوضه­اصلی 27.3 بدست آمد که نشان دهنده­ی کج­شدگی زیاد آن است. به نظر می­رسد وجود چین­ خوردگی در راستای موازی حوضه باعث کج­شدگی آن شده است. نتایج نشان می­دهد، بیشترین میزان شاخص AF در  قسمت شمالی حوضه است و بالاترین میزان شاخص SL مربوط به محل­های تقاطع گسل­ها و شکستگی­های مزدوجی است که مسیر آبراهه­ی اصلی را قطع می­کنند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که فعالیت تکتونیکی در منطقه بالا می­باشد.

 

کلید واژه ها: نوزمین­ساخت رودخانه­اترک کپه­داغ بجنورد تصویراستر مورفومتری چین­خوردگی تکتونیک خراسان شمالى