بررسی خصوصیات فرکتالی زمانی زمین­لرزه­ های ناحیه بلده، البرز مرکزی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده مریم سادات میرعابدینی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی خصوصیات فرکتالی زمانی زمین­لرزه­ های ناحیه بلده، البرز مرکزی

◊◊◊◊

مریم سادات میرعابدینی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، m_mirabedini89@yahoo.com

مریم آق آتابای، استادیار دانشکده علوم دانشگاه گلستان، maryamataby@yahoo.com

عزیز رحیمی چاکدل، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه گلستان، Rahimiaz@yahoo.co.uk

◊◊◊◊

چکیده :

در این تحقیق از تغییرات زمانی پارامترهای فرکتالی برای بررسی الگوی لرزه­ خیزی البرز مرکزی استفاده شد. این منطقه از نظر لرزه­خیزی فعال بوده و زمین­لرزه بلده که یکی از بزرگترین زمین­لرزه­های صد سال اخیر نزدیک به تهران محسوب می­شود در خرداد ماه 1383 در آن به وقوع پیوسته است. مطالعه تغییرات زمانی پارامترهای فرکتالی نشان داد که می­توان از این پارامترها به عنوان           پیش­ نشانگرهای لرزه­خیزی استفاده نمود. به نظر می­رسد تغییرات این پارامترها قبل از زمین­لرزه به دلیل کاهش نرخ لرزه­خیزی در منطقه باشد. با توجه به نمودار مکان- زمان زمین­لرزه­ها قبل از زمین­ لرزه بلده-کجور یک آرامش لرزه­ای وجود دارد که با تغییرات زمانی b-value و Dt سازگار است. در این تحقیق تغییرات زمانی پارامترهای فرکتالی به خصوص Dt به عنوان یک معیار جدید پیش­نشانگر لرزه­خیزی معرفی می­شود.

 

کلید واژه ها: فرکتالی البرزمرکزی بلده لرزه­خیزی پیش­نشانگر زمین­لرزه تکتونیک مازندران