برآورد پارامترهای لرزه خیزی برای ساختار­نمکی نصرآباد کاشان جهت بر پایی سایت ذخیره­سازی گاز­طبیعی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده قاسم حیدر­زاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

برآورد پارامترهای لرزه خیزی برای ساختار­نمکی نصرآباد کاشان جهت بر پایی سایت ذخیره­ سازی گاز­طبیعی

 ◊◊◊◊

قاسم حیدر­زاده،کارشناس ارشد زمین­ شناسی ساختمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان زمین ­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.heidarzadeh.gh@gmail.com

مریم کشاورز صفیئی، دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش تکتونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم¬پایه، گروه زمین شناسی. maryamkeshavarz42@yahoo.com

محمد علی گنجویان، دکتری زمین­ شناسی ساختمانی از دانشگاه علوم تحقیقات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی. Geopars2000@yahoo.com

محمد علی کاوسی، دکتری سنگ­ شناسی و محیط­های رسوبی از دانشگاه تربیت معلم، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف. m.kavoosi@NIOCEXP.ir

عباس بحرودی، دکتری زمین­شناسی ساختمانی از دانشگاه اوپسالا سوئد، عضو هیئت علمی دانشگاه پردیس تهران، دانشکده معدن. Bahroudi@yahoo.com

جواد باقری، کارشناس ­ارشد زمین­ شناسی ساختمانی از دانشگاه تربیت­ مدرس، شرکت ملی نفت ایران- مدیریت اکتشاف Javadbagheri84@yahoo.com

 

◊◊◊◊

چکیده:

 ساختار­نمکی نصرآباد کاشان به­ عنوان یکی از بزرگترین ساختار­های نمکی مدفون در حوضه ایران ­مرکزی در محدوده شهر­های پر­جمعیت و جاده اصلی قم - کاشان واقع شده است. توجه به پدیده­های طبیعی در راستای برپایی سایت ذخیره­سازی گاز­طبیعی که از جمله این حوادث طبیعی که موجب خسارات جدی و جبران­ ناپذیری به این تاسیسات می­شود، پدیده زمین­لرزه است. در این راستا با هدف برآورد خطر­زمین ­لرزه با توجه به حساسیت این سایت با استفاده از آخرین داده­های لرزه­خیزی منطقه و مطالعه سرچشمه­های لرزه­زا که با رهیافتهای تعیینی و احتمال اندیشانه و مقایسه آن با روش­های مختلف انجام گردید. در این مقاله به­طور خلاصه یکی از روش­های برآورد پارامتر­های لرزه­خیزی مورد استفاده که روش کیکو – سلوول است مورد بحث قرار گرفته است. که در این راستا دوره بازگشت و احتمال خطر­زمین­لرزه برای پهنه 150 کیلومتری پیرامون سایت ساختار­نمکی نصر­آباد کاشان در یک بازه زمانی 50 تا 100 سال عمر مفید ساختگاه زمین­لرزه‌ای با بزرگای 8/5 تا 1/6 حداقل یک­بار رخ می­دهد. همچنین زمین­لرزه‌­ای با بزرگای 2/6 دارای دوره بازگشت127 ساله خواهد بود. بزرگای بیشینه بدست آمده نیز Mmax=7.20± .40 محاسبه شده است.

کلید واژه ها: لرزهخیزی نصرآباد کاشان گاز­طبیعی ساختار­نمکی ­زمین­لرزه تکتونیک اصفهان