لرزه‌زمین‌ساخت غرب استان گلستان، نگاهی ویژه به روند لرزه‌خیزی شمال گرگان

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

 لرزه‌زمین‌ساخت غرب استان گلستان، نگاهی ویژه به روند لرزه‌خیزی شمال گرگان

◊◊◊◊

معصومه روستائی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان rustaeimasomeh@yahoo.com

مریم آق­آتابای، استادیار گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان،maryamataby@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 گستره مورد بررسی در دشت گرگان (کرانه خاوری دریای خزر) جای گرفته است. تمرکز داده­های لرزه­ای در یک راستا در شمال گرگان، نشان از یک روند لرزه­خیزی است .این روند دارای امتدادی تقریباً شمالی- جنوبی است. با توجه به عمق موهو و رویداد زلزله­ هایی با ژرفای تقریبی 30 کیلومتر در این ناحیه می­توان اظهار نمود، یک سیستم گسلی احتمالی پنهان در راستای این روند وجود دارد. در امتداد قرار گرفتن گل­فشان­ها با گسل­ها و تپه­ ماهورهایی کشیده با طولی حدود 6 الی 10 کیلومتر و جهت یافتگی آنها به سمت شمال­خاور– جنوب­باختر نشان از فعال بودن این گسل پی­سنگی یا پنهان می­باشد. با بررسی­های صحرایی رخنمون گسله­ای در محل روند احتمالی شناسایی گردید. این گسل نهشته­های لسی پلیستوسن پسین را بریده است و احتمال می­رود سبب زمین­لرزه بزرگ آق­قلا شده باشد. به این ترتیب گسله­ای نو در این پژوهش با نام گسل شمال آق­قلا به عنوان نشانه­ای از گسلش معکوس با مولفه چب­بر برای اولین بار معرفی شده است. این گسل را می­توان به عنوان یک گسل با توان لرزه­ایی در نظر گرفت.

کلید واژه ها: لرزهزمینساخت استانگلستان لرزهخیزی گرگان گل­فشان­ تکتونیک گلستان