پیوند ساختاری تاقدیس کوه­سیاه با گسل کازرون، کمربند چین-راندگی زاگرس

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده دلشاد نوروزی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

پیوند ساختاری تاقدیس کوه ­سیاه با گسل کازرون، کمربند چین-راندگی زاگرس

دلشاد نوروزی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک از پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی  کشور، delshad.norouzi@gmail.com

عباس بحرودی، دکترای تکتونیک از دانشگاه اپسالا سوئد، عضو هیات علمی پردیس دانشکده فنی، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران، Bahroudi@ut.ac.ir

محمدرضا قاسمی، دکترای زمین­ساخت از دانشگاه اتاوا کانادا، عضو هیات علمی پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، m.ghassemi@gsi.ir

حمیدرضا کریم­نژاد، کارشناس ارشد تکتونیک از دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس ارشد ساختمانی اداره زمین­شناسی سطح الارضی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، Karimnejad@gmail.com

چکیده :

تاقدیس کوه سیاه، تاقدیسی نامتقارن است که در پهنه ساختاری فارس واقع در کمربند ساده چین­ خورده زاگرس قرار گرفته است. عملکرد گسل کازرون با راستای شمالی-جنوبی، به صورت ناحیه­ای در باختر این ساختمان و وجود گسل­های راستالغز با طول بین 10-2 کیلومتر در تمام قسمت­های این ساختمان از ویژگی­های مهم این تاقدیس می­باشد که پرسش­های زیادی را در مورد ارتباط و فرگشت ساختاری این ساختمان با گسل راستالغز کازرون ایجاد کرده است. تفسیر تصویر لرزه­ای ساختارهای راستالغز به طور معمولی کار دشواری است. مدل­های همانند­سازی فیزیکی (analogue models) یک ابزار قوی در پیشرفت درک هندسه و جنبش­شناسی ساختارهای سه­بعدی در حوضه­های رسوبی و میدان­های نفتی است. در این پژوهش بر پایه مطالعه داده­های ماهواره­ای، مدل­های ارتفاعی رقومی با دقت 10 متر و استفاده از مدل­های همانند­سازی فیزیکی به بررسی و ارتباط ساختاری تاقدیس کوه سیاه با گسل کازرون پرداخته شد. تاقدیس کوه سیاه در یک فراگام گرفتاری در پهنه گسله کازرون بین گسل برازجان و گسل خلیج­ فارس واقع شده است. با توجه به شواهد موجود در تصاویر ماهواره­ای، توپوگرافی و ریخت­شناسی و زایش (منشا) ساختارهای موجود، گستره مورد مطالعه شباهت زیادی به مدل فراگام گرفتاری ناهمپوشان ˚30 دارد. بنابر مدل فرگشتی پیشنهادی ارائه شده و حمایت مدل­ همانند­سازی فیزیکی، تاقدیس­ کوه سیاه در محل خم گرفتاری چپ­گام (left step restraining bend or overstep) پهنه گسلی کازرون قرار گرفته است که موید تاثیر گسل راستالغز کازرون بر فرگشت ساختاری تاقدیس کوه سیاه می­باشد

کلید واژه ها: کوهسیاه تاقدیس زاگرس گسلکازرون گسلخلیج­فارس گسلبرازجان توپوگرافی تکتونیک سایر موارد