نشانگرهای وجود رمپ در پهنه­های راندگی بر اساس شواهد آزمایشگاهی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده بهزاد حمزه لو
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نشانگرهای وجود رمپ در پهنه­ های راندگی بر اساس شواهد آزمایشگاهی

◊◊◊◊

بهزاد حمزه لو،دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان

، behzadhamzeloo@gmail.com

مهدی جهانگیری، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان jahangiri.mehdi.geo@gmail.com

هانی اسدی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان

سید توحید نبوی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان

اکبر سعیدی ابواسحقی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان

سیّدسعیدالرّضا اسلامی، دکتری تکتونیک از دانشگاه شیراز، عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان،eslami@du.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

در این مقاله با انجام آزمایشات متفاوت تلاش شده تا ساختارها و نشانگر­های مرتبط با حضور رمپ در پهنه­ های راندگی مورد بررسی قرار گیرد. یک آزمایش فشارشی ساده بدون حضور رمپ و دو آزمایش با حضور رمپ ثابت و چهار آزمایش با حضور رمپ متحرک صورت گرفت. حضور رمپ ثابت، باعث ایجاد تغییرات در زاویه تشکیل راندگی­ها می­شود. در حالت رمپ متحرک، شکستگی­های کششی دقیقاً بر روی رمپ و موازی آن تشکیل می­شود که به دلیل چرخش لایه­ها بر روی رمپ است. بر اساس نتایج دیگر این تحقیق، اثر سطحی اولین راندگی که به موازات رمپ و بر روی آن تشکیل می­شود به صورت مقعر است و در تمامی موارد یک گسل جدایشی بر روی رمپ و موازی آن تشکیل می­شود .

کلید واژه ها: رمپ راندگی آزمایشگاه تکتونیکتجربی تکتونیک سایر موارد