نتایج اولیه آنالیز پالئواسترس ناحیه جنوب غربی معدن فیروزه نیشابور

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سکینه اسلامی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نتایج اولیه آنالیز پالئواسترس ناحیه جنوب غربی معدن فیروزه نیشابور

◊◊◊◊

سکینه اسلامی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

بهنام رحیمی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

آزاده ملک‌زاده شفارودی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

Eslammi.s@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

 معدن فیروزه نیشابور از قدیمی ترین معادن فیروزه جهان است و تاریخ آن به 4000 سال قبل می رسد. این معدن در 55 کیلومتری شمال غرب شهرستان نیشابور واقع شده است. آنالیزهای ساختمانی و بازسازی پالئو استرس، تاریخچه کینماتیک ناحیه را نشان می دهند. این پژوهش به بررسی نتایج آنالیز پالئو استرس برای ناحیه جنوب غربی و غرب معدن می پردازد.  برداشت خطواره های گسلی که بیانگر فعالیت های گسلی است جهت گیری تنش دیرینه مورد بازسازی قرار می دهند. برای این مطالعه 4 ایستگاه موجود در ناحیه جنوب غربی معدن در نظر گرفته شده تا با استفاده از روش واژگون سازی موقعیت فضایی تنسور های تنش را بدست آوریم.  بر مبنای نتایج اولیه بدست آمده برای ناحیه فوق راستای بیشترین استرس کششی(3σ) تقریبا افقی و روند NW-SE و استرس اصلی فشارشی(1σ) به صورت قائم می باشد. بنابراین رژیم تکتونیکی کششی برای این محدوده از معدن در نظر گرفته شد.

 

کلید واژه ها: نیشابور معدنفیروزه پالئواسترس آنالیز خطواره تکتونیک