مطالعه ساختاری و کینماتیکی گسل سیاه­کوه، شمال جاجرم

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سید منصور حسینی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مطالعه ساختاری و کینماتیکی گسل سیاه­کوه، شمال جاجرم

◊◊◊◊

سید منصور حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه فردوسی مشهد، Hosseini.tectonicman@gmail.com    

بهنام رحیمی، دکتری تکتونیک، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، b-rahimi@ferdowsi.um.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

مطالعات ساختاری و ریخت زمین ساختی انجام شده و همچنین زمین­لرزه­های ثبت شده در نزدیکی گسل سیاه­کوه، حاکی از فعالیت جوان این گسل دارد. در مطالعات میدانی انجام شده روی این گسل و شاخه­های فرعی آن، روند حرکتی امتدادلغز چپگرد با مولفه راندگی از خود نشان می­دهد. همچنین در بعضی  از قسمت­ها حرکت راستگرد نیز از خود نشان می­دهد که احتمالا مربوط به حرکت قدیمه­ گسل و رژیم تکتونیکی قدیمه حاکم بر منطقه می­باشد. با بررسی پدیده­های ریخت­ زمین ساختی روی گسل، این پدیده­ها که شامل : تغییر ناگهانی جهت آبراهه­ها، کج شدگی مخروط افکنه­ ها، ایجاد عوارض مثلثی و پشته­های فشارشی هستند، همگی بیانگر حرکت امتدادلغز چپگرد و فعال بودن گسل سیاه­کوه و دارا بودن توان لرزه­ای این گسل در منطقه هستند

کلید واژه ها: گسلسیاه­کوه جاجرم زمین­لرزه­ امتدادلغز راندگی مخروطافکنه­ ریخت­زمینساخت تکتونیک خراسان شمالى سمنان