بررسی های نوزمین ساختی و مخاطرات منطقه گرمه در برگه ۱:۱۰۰.۰۰۰ جاجرم

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عباس عینعلی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی های نوزمین ساختی و مخاطرات منطقه گرمه در برگه 1:100.000 جاجرم

◊◊◊◊

عباس عینعلی، کارشناس ارشد، کارشناس گروه زمین شناسی کواترنری مرکز پژوهش های کاربردی کرج، ab_einali@yahoo.com،

 سمیرا احمدی، کارشناس ارشد، مسئول گروه زمین شناسی کواترنری، مرکز پژوهش های کاربردی کرج- s.ahmadi1000@gmail.com ،

گلاویژ ملکی، کارشناس ارشد، کارشناس گروه زمین شناسی کواترنری، مرکز پژوهش های کاربردی کرج، maleki.geologyst@yahoo.com،

مهرداد بانی خیر ، شرکت پی سنگ،

فریبرز قریب، دکتری، مدیر مرکز پژوهش های کاربردی کرج، محمد حلاج، کارشناس ارشد، کارشناس گروه زمین شناسی کواترنری مرکز پژوهش های کاربردی کرج

◊◊◊◊

چکیده :

منطقه مورد مطالعه با وسعت حدود 155 کیلومتر مربع در جنوب باختری استان خراسان شمالی واقع شده است . با توجه به هدف این مطالعه، جمع آوری اطلاعات، اسناد و مدارک و پردازش آنها و انجام بازدیدهای صحرایی در جهت شناخت فعالیت­های نوزمینساختی، زمین ریخت شناسی و مخاطرات مربوط به آنها صورت گرفته است. مرز بسیاری از پهنه­های نوزمینساختی و خطرزا با مرزهای ریخت شناسی و لیتولوژیکی منطبق است. به همین دلیل لایه زمین شناسی و ریخت شناسی در مطالعه پیش رو از اهمیت زیادی برخوردارند. در مطالعات انجام شده ویژگیهای ریختاری از دیدگاه زایشی مورد توجه قرار گرفته و ارتباط آنها با سایر پدیده­ها و مخاطرات زمین شناسی مورد نظر بوده است.

کلید واژه ها: نوزمینساخت مخاطرات جاجرم ریختشناسی تکتونیک خراسان شمالى