بررسی افت سطح آب های زیرزمینی دشت قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

دسته ژئومتیکس
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فرزانه شمس
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی افت سطح آب زیرزمینی دشت قزوین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

◊◊◊◊

فرزانه شمس، دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرولوژی دانشگاه تبریز،Farzanehshams43@yahoo.com

پرویز غضنفری، دکتری رسوب­شناسی از دانشگاه دهلی هندوستان،1382، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین،ghazanfari@ikiu.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

 امروزه کمبود آب در کشور به­ ویژه با توجه به خشکسالی­های اخیر به­ صورت یک مشکل جدی در سطح کشور مطرح شده است. عوامل مختلف طبیعی و انسانی در چند دهه اخیر باعث ایجاد شرایط بحرانی و افت سطح آب­­های زیرزمینی در استان قزوین شده است. برداشت بی­رویه از آب­های زیرزمینی نه­تنها  باعث کاهش شدید ذخیره آبخوان گردیده است بلکه موجبات نشست زمین را نیز فراهم آورده است. نشست زمین در اثر استفاده بیش از حد از آب­های زیرزمینی و فشرده­شدن آبرفت­ها رخ می­دهد. در راستای انجام این پژوهش، آمار 90 چاه مشاهده­ای در طی13سال (89- 1376) مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا داده­های آماری گرد­آوری و دسته­بندی شدند و سپس داده­ها به سیستم اطلاعات جغرافیایی  (GIS)واردشدند. سرانجام، با استفاده از نقشه­­های زمین­شناسی، توپوگرافی واحد کوه-دشت، با روش درون­یابی، نقشه­های خطوط هم پتانسیل و افت سطح آب زیرزمینی تهیه شدند. هیدروگراف­های تراز آب نیز در محیط نرم افزاری Excel ترسیم گردید. نتایج به دست آمده از نقشه­­های هم افت، نشان داد که سطح آب زیرزمینی در بخش­های خاوری و جنوب­خاوری آبخوان تا 40 متر کاهش و تا بیش از 60 سانتی­متر نشست داشته است.

کلید واژه ها: آبزیرزمینی سیستماطلاعاتجغرافیایی هیدرولوژی خشکسالی آبخوان توپوگرافی ژئومتیکس قزوین