تفسیر داده های ژئوالکتریک برای شناسایی ساختار زیر سطحی شیروانی مشرف بر روستای هاونان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمداقبال دهواری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تفسیر داده های ژئوالکتریک برای شناسایی ساختار زیر سطحی شیروانی مشرف بر روستای هاونان

◊◊◊◊

محمداقبال دهواری ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه آزاد زاهدان

Dehvari_e@yahoo.com

مجتبی محمدی ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه آزاد زاهدان

Mohamadi.s.mojtaba@gmail.com

مجید احمدی درمیان ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه آزاد زاهدان

◊◊◊◊

چکیده :

 روستای هاونان در 10 کیلومتری جنوب بیرجند(بخش مرکزی رشته کوه باقران) واقع شده است. این روستا برروی توده های سست سرپانتینیزه بنا شده است  که دچار لغزش تاریخی شده اند. به منظور بررسی وضعیت زیر سطحی و مشخص نمودن سطح لغزش، برداشت های مقاومت ویژه بر روی پروفیل های منظم عمود و تقریباً موازی جهت لغزش با استفاده از آرایش الکترودی شلومبرگر و با حداکثر فاصله الکترودی 50 متر برداشت شد. نتایج مدل سازی و تفسیر داده های مقاومت ویژه نشان داد که توده های سست سرپانتینیزه بخش اعظم روباره را تشکیل می دهد و سنگ کف که از جنس دیاباز می باشد در عمقی حدود 15 متری از سطح زمین قرار دارد. همچنین به احتمال زیاد لغزش از مرز بین توده های سست سرپانتینیزه و سنگ کف صورت می گیرد.

کلید واژه ها: ژئوالکتریک روستایهاونان بیرجند لغزش مقاومتویژه زمین شناسی مهندسی خراسان جنوبى