کنترل نتایج مطالعات ژئوفیزیکی به وسیله گمانه های اکتشافی ژئوتکنیک

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد دارکش
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

کنترل نتایج مطالعات ژئوفیزیکی به وسیله گمانه های اکتشافی ژئوتکنیک

◊◊◊◊

محمد دارکش ، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی اهر ، m.darkesh@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

یکی از روشهای نوین اکتشافات تحت الارضی که از لحاظ زمانی و سرعت عمل نقشی مهمی را در اجرای پروژه های مهندسی ایفا می کند به کار گیری روشهای ژئوفیزیک می باشند. کاوشهای الکتریکی، یکی از متنوع‌ترین روش‌های ژئوفیزیکی است. این روش) کاوش ژئوفیزیکی) بر پایه آشکارسازی اثرهای سطحی حاصل از عبور جریان الکتریکی درون زمین استوار است. با بکارگیری روش های الکتریکی می‌توان پتانسیل و میدان‌های الکترومغناطیس را که بطور طبیعی در زمین وجود دارند، یا بطور مصنوعی در آن ایجاد می‌شوند اندازه‌گیری نمود. در این مقاله به منظور شناسایی عارضه موجود در ناحیه جناح چپ سد سیلوه، برداشت های ژئوالکتریک در قالب 40 سونداژ ژئوالکتریکی در سه پروفیل برداشت گردید . بر اساس نتایج بدست آمده معلوم گردیده که محل برداشتها دارای نابهنجاری است، که حاصل از فعالیت های زمین ساختی است.سپس این نتایج به وسیله گمانه های اکتشافی وخاکبرداریهای سطحی کنترل و تایید گردید.

کلید واژه ها: ژئوفیزیک الکترومغناطیس خاکبرداری گمانه ژئوتکنیک زمین شناسی مهندسی آذربایجان غربى