بررسی تاثیر شرایط زمین شناسی بر خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح رودخانه ای

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده طاهر زاور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی تاثیر شرایط زمین شناسی بر خصوصیات  ژئوتکنیکی مصالح  رودخانه ای

◊◊◊◊

طاهر زاور، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان،  zavar.taher@yahoo.com

حمیدرضا سلوکی، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،  hrsoloki@yahoo.com

پیمان رضایی، استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان ، بندرعباس،

◊◊◊◊

چکیده :

تعیین خصوصیات فنی و مهندسی معادن شن وماسه، جهت کاربرد بهینه ی این مصالح اهمیت فوق العاده ای دارد. نوع سنگ مادر و شرایط حمل و رسوبگذاری مصالح، باعث می شود که هر معدن خصوصیات مخصوص به خود را داشته باشد. در این تحقیق به منظور بررسی اثر شرایط زمین شناسی، سنگ شناسی و محیط رسوبگذاری، بر خصوصیات فنی و مهندسی مصالح شن و ماسه، چهار معدن شامل معادن، دو راهی شمیل   و گهکم حاجی آباد  در استان هرمزگان ، سه راهی اسفندقه در منطقه شاهماران و معدن شهر بافت هر دو در استان کرمان ، که دارای شرایط سنگ شناسی و زمین شناسی متفاوتی هستند، انتخاب شده اند.  مطالعه ی  خصوصیات مهندسی مصالح هر معدن، شامل منحنی دانه بندی ، هم ارز ماسه ای، درصد افت وزنی ،درصد شکستگی، ضریب پولکی و ضریب تطویل انجام گردیده و ارتباط آن با خصوصیات و شرایط زمین شناسی و رسوب شناسی در هر معدن به دقت تعیین شده است. نتایج آزمایشات نشان می دهند که عامل فاصله حمل رسوبات بر میزان هم ارز ماسه ای و اندازه ذرات در مصالح طبیعی،در معدن شن و ماسه گهکم و سه راهی اسفندقه بیشترین تأثیر را نشان می دهد. کمترین میزان ارزش ماسه ای مربوط به مصالح معدن سه راهی اسفندقه با سنگ شناسی دگرگونی  بوده است. در معدن گهکم، ذرات حاصل از فرسایش سنگهای آهکی بالا دست رودخانه، باعث شده است که ارزش ماسه ای مصالح آن بالا (88) باشد؛ و وجود کانی آمفیبولیت در این معدن نیز باعث شده تا ضریب تطویل مصالح بالا (30) رود.

کلید واژه ها: ماسه ژئوتکنیک شمیل اسفندقه دانهبندی مصالح زمین شناسی مهندسی کرمان هرمزگان