مقایسه ی کارآیی ابزارهای دینامیکی سبک، جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاکها

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده عذرا شهرکی شهداد
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مقایسه ی کارآیی ابزارهای دینامیکی سبک، جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاکها

◊◊◊◊

1-عذرا شهرکی شهداد**

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

mibrahimi85@yahoo.com**

2-حمیدرضا سلوکی

استادیار گروه زمین شناسی  دانشگاه سیستان و بلوچستان

3- مهدی اژدری مقدم

استادیار گروه عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

4-محمد ابراهیمی اله آباد

کارشناس زمین شناسی کاربردی

◊◊◊◊

چکیده :

در پروژه های عمرانی انجام مطالعات مکانیک خاک امری ضروری است. روش های متداول جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های مختلف، نیازمند هزینه قابل توجه می باشد. در مطالعاتی که نیاز به حفر گمانه ها و انجام آزمایشات در اعماق زیاد نیست؛ می توان جهت کاهش هزینه ها، از آزمایشهای برجا همانند نفوذ سنجی دینامیکی سبک، جهت تعیین پارامتر های مهندسی خاک استفاده نمود.

 در این آزمایش  جسمی شبیه مخروط  د ر اثر فشار یا ضربه در داخل خاک نفوذ می کند و مقاومت در مقابل نفوذ به مشخصات خاک ارتباط داده می شود و یک یا چند مشخصه از خاک بطور مستقیم یا غیر مستقیم اندازه گیری می شود.  در این تحقیق مقایسه ای بین نتایج حاصل از کاوشگرهای سبکی مانند DCP و SPT دستی و ابزار مکینتاش پروب، برای بدست آوردن پارامترهای مهندسی خاکهای دشت سیستان صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که به دلیل ریز دانه و سست بودن خاکهای مذکور، مکینتاش پروب بهترین گزینه جهت تعیین خصوصیات مهندسی خاک است و بهترین تکرار پذیری را دارد؛ در حالیکه نتایج حاصل  از  SPT دستی، قابل اعتماد نمی باشد. بعلاوه در خاکهای با وزن واحد حجم بیشتر  از 2 gr/ cm3، هیچکدام از این ابزارها کار آیی ندارند.

کلید واژه ها: مکانیکخاک نفوذسنجی ژئوتکنیک گمانه سیستان مهندسیخاک زمین شناسی مهندسی سایر موارد