تحلیل نفوذپذیری ساختگاه سد گردنه خاکی با استفاده از آزمایش لفران

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیدعنایت اله حسینی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل نفوذپذیری ساختگاه سد گردنه خاکی با استفاده از آزمایش لفران

◊◊◊◊

سیدعنایت اله حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین­شناسی مهندسی از دانشگاه اصفهان، en.hossini@yahoo.com

اکبر قاضی­فرد، دانشیار گروه زمین­شناسی دانشگاه اصفهان ، ghazifar@sci.ui.ac.ir

مرتضی جعفرخالو، کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت مهندسین مشاور زاینداب اصفهان jafarkhaloo@zayandab.com

◊◊◊◊

چکیده:

ساختگاه سد گردنه خاکی در فاصله 110 کیلومتری جنوب‌غربی شهر اصفهان و حدود 30 کیلومتری شمال‌غرب شهر سمیرم بر روی رودخانه هرمزآباد واقع شده است. به منظور جلوگیری از فرار آب، تعیین میزان دقیق نفوذپذیری عامل مهمی به حساب می­آید. برای تعیین نفوذپذیری توده های آبرفتی پی سد از آزمایش لفران (بار ثابت و متغییر ) استفاده شده است. در این مطالعه، در چند مقطع مختلف، برآورد و آنالیز نشت با در نظر گرفتن بدترین شرایط توسط نرم افزار Seep W  صورت پذیرفت. با توجه به نتایج آزمایش­های نفوذپذیری بر روی گمانه­ های حفر شده در محور سد میزان نفوذپذیری در اکثر بخش­ها کم است. ولی در عمق­های محدودی از گمانه­ها میزان نفوذپذیری نسبتا متوسط می­باشد، چون این مناطق ارتباط مستقیم با مخزن ندارند نگرانی از بابت نفوذپذیری این بخش­ها متوجه طرح نخواهد شد.

کلید واژه ها: سدگردنهخاکی هرمزآباد سمیرم نفوذپذیری گمانه زمین شناسی مهندسی اصفهان