بررسی خصوصیات زمین ­شناسی مهندسی ساختگاه و تونل­های انحراف سد بهشت آباد

بررسی خصوصیات زمین ­شناسی مهندسی ساختگاه و تونل­های انحراف سد بهشت آباد

◊◊◊◊

محمد جواد رحیم­دل، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود، mj.rahimdel@yahoo.com

راحب باقرپور، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، bagherpour@cc.iut.ac.ir

سعید مهدوری،عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، smahdevari@cc.iut.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده:

طرح انتقال آب بهشت‌آباد با آورد سالانه 1070 میلیون مترمکعب جهت رفع کمبودهای آبی در بخش‌های شرب، صنعت، کشاورزی و غیره در فلات مرکزی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. این طرح از یک سد بتنی دو قوسی با ارتفاع 184 متر و یک تونل انتقال آب با طول 65 کیلومتر تشکیل شده است. در این مقاله به بررسی خصوصیات زمین­ شناسی و پارامترهای ژئومکانیکی پی، تکیه­گاه و تونل­های انحراف آب سد، با استفاده از آزمون­های آزمایشگاهی و صحرائی پرداخته شده و در نهایت با بهره­گیری از رده­بندی RMR، طبقه ­بندی مهندسی سنگ انجام شده است. نتایج بیانگر وجود سنگ­های با کیفیت نسبتاً خوب تا خوب در محدوده مورد مطالعه است.

کلید واژه ها: بهشتآباد سدبتنی ژئومکانیک تونل­ ساختگاه زمین شناسی مهندسی اصفهان