بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و نفوذپذیری محور اول سد سرگچینه

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سید سجاد کراری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و نفوذپذیری محور اول سد سرگچینه

◊◊◊◊

سید سجاد کراری ، کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه اصفهان،karrarisajjad@yahoo.com

     اکبر قاضی فرد ،  دکتری زمین شناسی مهندسی از امریکا ، 1369، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ،      Akbar.ghazifard@sci.ui.ac.ir           

   مرتضی جعفرخالو ، کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی از دانشگاه تربیت مدرس، از شرکت مهندسین مشاور زایند آب اصفهان، Jafarkhaloo@zayandab.com

◊◊◊◊

چکیده :

محور اول ساختگاه سد سرگچینه در جنوب شهر یاسوج در استان کهکیلویه و بویراحمد واقع شده است. قدیمی‌ترین واحدهای رخنمون یافته مربوط به نهشته‌های سازند سروک با سن کرتاسه فوقانی می‌باشند و روی این نهشته‌ها را طبقات آهکی و مارنی سازندهای آسماری،‌ گچساران و رازک پوشانده است. امتداد لایه‌بندی در جناح راست و چپ این گزینه به ترتیب 245/47 و 060/44 و به موازات مسیر رودخانه قرار گرفته‌ است. میزان نفوذپذیری در جناح راست بیش از 60 لوژان بوده که در رده سنگ های با نفوذپذیری خیلی زیاد قرار دارد. آثار انحلالی و چشمه های کارستی در جناح راست قابل مشاهده می باشد. در این مقاله ضمن بررسی خصوصیات مهندسی ساختگاه و تکیه گاه های سد، پارامترهای موثر در آبگذری و روش های مناسب جهت آب بند کردن آن مورد بحث قرار می گیرد.

کلید واژه ها: سدسرگچینه ژئومکانیک نفوذپذیری یاسوج کارست زمین شناسی مهندسی کهکیلوییه