بررسی امکان ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکها با استفاده از سرعت موج برشی(Vs)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده فاطمه عباپور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی امکان ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکها با استفاده از سرعت موج برشی(Vs)

◊◊◊◊

فاطمه عباپور، دانشجوی کارشناسی ارشد  زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، اهر، ایران، abapour.f@gmail.com

روزبه دبیری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه عمران، تبریز، ایران ، rouzbeh_dabiri@yahoo.com

یوسف ستارزاده قدیم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه زمین شناسی، تبریز، ایران students88@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده:

 اصولا خاکها در طبیعت انواع مختلفی داشته و به گونه های متفاوتی یافت می شوند.  یکی از مشکلات اصلی نیز انجام ساخت و ساز بر روی مصالح خاکی به عنوان بستر می باشد. با توجه به این که خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاکها با هم متفاوت است انجام بررسی های ژئوتکنیکی بمنظور شناسائی خاک ضروری است. در اصطلاح مهندسی ژئوتکنیک بخشی از مصالح خاکی دارای رفتار ویژه ای بوده و ساخت و ساز بر آنها دارای مشکلاتی بالقوه است. در این میان خاکهای رمبنده به عنوان بخش مهمی از خاکهای مساله دار حائز اهمیت ویژه ای می باشند و لذا تحقیق حاضر بطور خاص به مطالعه رفتار و مشخصات فیزیکی و مکانیکی و شیمیائی این خاکها و روشهای شناسائی آنها و بررسی امکان تعیین ارتباط بین روش هلتز و کواکس (1981) با اندازه سرعت موج برشی به عنوان یک معیار جدید صورت گرفت. محدوده مورد مطالعه خط 2 متروی تبریز به به طول 22 کیلومتر  بوده و با توجه به اینکه 14 کیلومتر از آن در زیر زمین ساخته می شود، بنابراین ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکهابه عنوان یک پدیده ژئوتکنیکی مخاطره آمیز در امتداد مسیر ضروری می باشد. نتایج بدست آمده از تحلیل 42 حلقه گمانه نشان میدهد که پتانسیل رمبندگی در محدوده مورد مطالعه کم بوده که توسط معیار جدید ارائه شده براساس میزان سرعت موج برشی نیز تایید شده است.

کلید واژه ها: خاک رمبندگی موجبرشی مترو تبریز متروتبریز زمین شناسی مهندسی آذربایجان شرقى