نشانه های صحرایی پدیده ی تورم خاک

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد خانش پور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نشانه های صحرایی پدیده ی تورم خاک

◊◊◊◊

محمد خانش پور، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر، باشگاه پژوهشگران جوان، اهر، ایران

m.khaneshpour@gmail.com

◊◊◊◊

چکیده :

در این مقاله، نشانه های صحرایی تورم خاک به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت بررسی های صحرایی به حدی است که بدون انجام دقیق آن، امکان نتیجه گیری غلط از آزمایشات آزمایشگاهی وجود دارد. پس از بررسی نشانه های صحرایی تورم خاک، این نتیجه حاصل شد که غالبا خاک های متورم شونده دارای رنگ مشخصی نبوده و در آب و هوا و توپوگرافی خاصی دیده نمی شوند. ویژگی منحصر به فرد مناطق با خاک های متورم شونده، وجود گیلگای و پایین بودن سطح آب زیرزمینی در آنها و سختی بالای خاک های متورم شونده ی آنها در حالت خشک است.

کلید واژه ها: تورمخاک آبزیرزمینی توپوگرافی صحرا زمین شناسی مهندسی آذربایجان شرقى