اعتبار سنجی آزمون SPT برای مقاومت برشی زهکشی نشده (مطالعه موردی)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سیدعنایت اله حسینی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

اعتبار سنجی آزمون SPT برای مقاومت برشی زهکشی نشده (مطالعه موردی)

◊◊◊◊

سیدعنایت اله حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین­ شناسی مهندسی، دانشگاه اصفهان، En.hossini@yahoo.com

اکبر قاضی­فرد، دانشیار گروه زمین­ شناسی دانشگاه اصفهان ، Ghazifar@sci.ui.ac.ir

مرتضی جعفرخالو، کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت مهندسین مشاور زایندآب Jafarkhaloo@zayandab.com

محمد هاشم طلایی، کارشناسی ارشد عمران خاک و پی، شرکت مهندسین مشاور زایندآب Info@zayandab.com

◊◊◊◊◊◊◊

چکیده :

آزمون نفوذ استاندارد(SPT) ، یکی از رایج­ترین آزمایش‌های برجای مورد استفاده در اکتشافات خاک است. در این مطالعه، قابلیت استفاده از نتایج آزمون SPT برای تخمین مقاومت برشی زهکشی نشده (SU) خاک­های ریزدانه سد گردنه خاکی واقع در 110 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و روابط بین N(SPT) و مقاومت برشی زهکشی نشده(Su) از نظر آماری با در نظر گرفتن انواع آزمایشات و تصحیحات SPT و مقایسه با مطالعات قبلی مورد توجه قرار گرفته است. مقایسه بین نتایج روابط پیشنهاد شده قبلی و آزمایشگاهی نشان داد که روابط ارائه شده توسطSivrikaya (2009)  دقت بیشتری برای محاسبه تجربی پارامتر Su برای خاک­های ریز دانه منطقه را داراست.

کلید واژه ها: اکتشافات خاک زهکشی اصفهان زمین شناسی مهندسی