پیش­بینی پتانسیل لهیدگی در توده­ سنگ­های مسیر تونل انتقال آب سبزکوه براساس روشهای تجربی و نیمه تجربی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ابراهیم شریفی تشنیزی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

پیش­بینی پتانسیل لهیدگی در توده­ سنگ­های مسیر تونل انتقال آب سبزکوه براساس روشهای تجربی و نیمه تجربی

 

ابراهیم شریفی تشنیزی- کارشناس ارشد زمین­شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمن­سازان

Email: Ebrahim_sharifi@yahoo.com

مهدی عباسی- کارشناس ارشد زمین­شناسی مهندسی- موسسه مهندسین مشاور ایمن­سازان

ُEmail: Mehdi_abbasi1980@yahoo.com

 چکیده:

نخستین گام طراحی تونل در سنگهای ضعیف، تعیین وضعیت زمین از لحاظ پتانسیل لهیدگی یا جابجایی­های وابسته به زمان در اثر ایجاد و ترکیب تنشهای القایی حین حفاری است. این مسأله علاوه بر تعیین روش حفاری، انتخاب سیستم نگهداری را نیز درکنترل دارد. از این رو برآورد میزان لهیدگی، پیش بینی آثار آن و انتخاب روش حفاری و نگهداری مناسب از چالشهای حرف های مهندسان تونل است. میزان اثر این پدیده به خواص زمین شناسی، میدان تنش، جریان آب زیرزمینی، فشار آب منفذی و خواص ژئوتکنیکی توده سنگها بستگی دارد.

تونل انتقال آب سبزکوه به طول بیش از 10 کیلومتر در استان چهارمحال و بختیاری طراحی گردیده و به روش حفاری مکانیزه (TBM) حفاری خواهد شد. توده ­سنگ­های مسیر تونل از جنس­های آهک، آهک مارنی، مارن، شیل، ماسه­سنگ و دولومیت تشکیل گردیده و ضخامت روباره در قسمت­های میانی به بیش از 1000 متر می­رسد. براساس بررسیهای انجام شده بخش عمده ای از مسیر این تونل از میان سنگهای ضعیف و آبدار و با روباره زیاد می گذرد و احتمال بروز پدیده لهیدگی در آنها زیاد است.مسیر این تونل براساس پارامترهای زمین­شناسی و ژئوتکنیکی به 39 زون تقسیم شده که در این مقاله به ارزیابی پتانسیل وقوع لهیدگی در هریک از آنها با روشهای توصیفی و کمی پرداخته شده و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شده است.

کلید واژه ها: حفاری تونل آبزیرزمینی زمین شناسی مهندسی کهکیلوییه