تحلیل خطر زمین لرزه و خصوصیات ژئوتکنیکی شهر قاین (شمال خراسان جنوبی)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده سید مرتضی موسوی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

تحلیل خطر زمین لرزه و خصوصیات ژئوتکنیکی شهر قاین (شمال خراسان جنوبی)

◊◊◊◊

سید مرتضی موسوی، دکتری تکتونیک، عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند ، mrtz_moussavi@yahoo.com

سید امیر اسعد فاطمی، دانشجوی دکتری مکانیک سنگ، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

بهروز اعتباری،کارشناس ارشد آب شناسی، سازمان آب منطقه ای خراسان جنوبی

◊◊◊◊

چکیده:

بررسی نتایج مطالعات لرزه خیزی شهر قاین نشان می دهد که بیشترین شتاب افقی وارد بر شهر برابر 58/0 شتاب ثقل زمین، از گسل شمالغربی قاین (عبور از داخل شهر) با توان لرزه‌زایی 50/6 ریشتر است. 15 پروفیل‌ لرزه‌نگاری شکسته مرزی در سطح شهر با استفاده از ژئوفون های P و S با فرکانس 5/14 هرتز به منظور بررسی تاثیر امواج فشاری و تعیین سرعت امواج برشی در لایه های مختلف خاک و محاسبه نسبت پوآسون در آن ها و تلفیق با داده های پایه ای از وضعیت لایه های خاکی(حاصل مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی 50 گمانه) برداشت شد. این نتایج وضعیت لایه های تحت الارضی، سطح آب زیرزمینی، مقاومت باربری مجاز و تعیین مناسب ترین نوع پی را نشان داد که بر این اساس میزان ظرفیت بارپذیری پی در بخش های مختلف شهر متفاوت بوده و با توجه به ریسک بالای زلزله، استفاده از پی های تکی درصد ریسک را افزایش داده و حداقل انجام  پی های نواری دو طرفه و یا گسترده مورد توصیه است.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى