بررسی نحوه عملکرد احتمالی گسل­ها در فرونشست جنوب­ غرب تهران

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد مبتکرسرابی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

بررسی نحوه عملکرد احتمالی گسل­ها در فرونشست جنوب­ غرب تهران

◊◊◊◊

محمد مبتکرسرابی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین­ شناسی مهندسی دانشگاه تهران، m.mobtaker.s@Gmail.com

جواد اشجاری، عضو هیئت علمی دانشکده زمین­ شناسی دانشگاه تهران، ashjari@yahoo.com Javad_

محسن الیاسی، عضو هیئت علمی دانشکده زمین­ شناسی دانشگاه تهران، meliasi@ut.ac.ir

محمدجواد بلورچی، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، mjbolourchi@gsi.org.ir

◊◊◊◊

چکیده :

در طی چند دهه گذشته رخداد پدیده فرونشست در دشت تهران خسارت­های زیادی به ابنیه، راه­ها و سازه­های مربوط به بهره­برداری از آب زیرزمینی وارد کرده است. عوامل متعددی برای رخداد پدیده فرونشست در دشت تهران تا کنون ذکر شده­اند اما مهمترین دلیل را همواره برداشت بیش از حد آب زیرزمینی عنوان کرده­اند.

طبق بررسی­های انجام شده با وجود تغییرات ناچیز در وضعیت سفره­های آب زیرزمینی و روند نسبتاً ثابت هیدروگراف واحد دشت تهران در دهه گذشته شاهد افزایش نرخ فرونشست در دشت مذکور می­باشیم. با توجه به شواهد عوامل دیگری غیر از افت سطح آب زیرزمینی در سفره اصلی دشت تهران، در رخداد فرونشست در منطقه جنوب­غرب تهران دخیل می­باشند. از جمله عوامل مؤثر در ایجاد شرایط مناسب در رخداد فرونشست در دشت تهران اثر ساختارهای زمین­شناسی و گسل­ها می­باشد.

کلید واژه ها: فرونشست دشتتهران گسل آبزیرزمینی خسارت­ ساختار زمین شناسی مهندسی تهران