پیش بینی نرخ نفوذ TBM به تفکیک واحدهای زمین شناسی در تونل انتقال آب گلاب (قطعه ۱)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده امیرحسین نوری زاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

پیش بینی نرخ نفوذ TBM به تفکیک واحدهای زمین شناسی در تونل انتقال آب گلاب (قطعه 1)

◊◊◊◊

امیرحسین نوری زاده، کارشناسی ارشد مهندسی معدن (استخراج) از دانشگاه بین المللی امام خمینی، amirhosein.1366@gmail.com

بیژن ملکی، دکتری مهندسی نفت از دانشگاه دولتی روسیه، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی، malekibijan@yahoo.com

مهدی حسینی، دکتری مکانیک سنگ از فرانسه، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی،

Meh_hosseini18@yahoo.com

◊◊◊◊

چکیده :

 هدف از اجرای تونل گلاب، انتقال آب از محل سد تنظینی زاینده رود به منطقه تیران و کرون جهت تامین آب آشامیدنی شهرهای کاشان و آران و بیدگل و دیگر شهرها و روستاهای اطراف می باشد. عملیات حفاری و تجهیز قطعه اول این تونل به طول 10 کیلومتر و قطر حفاری 5/4 متر و قطر تمام شده 8/3 متر توسط  یک دستگاه TBM از نوع سپر تلسکوپی در حال اجرا می باشد. مسیر حفاری به 12 واحد زمین شناسی تقسیم شده است. روش های متفاوتی جهت پیش بینی نرخ نفوذ TBM ارائه شده اند. از آن جمله می توان به مدل های CSM، NTH و QTBM اشاره نمود. در این مقاله برای پیش بینی نرخ نفوذ پروژه مورد بحث از دو روش NTH و CSM استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، متوسط نرخ نفوذ پروژه با روش NTH m/hr 5 و با روش CSM m/hr 3/4 تخمین زده شده است. در انتها با توجه به مقایسه روش ها با نرخ نفوذ واقعی در پروژه (حدودا m/hr 2/5)، نتیجه می شود که در پروژه حاضر نتایج مدل NTH با نتایج واقعی مطابقت بیشتری دارد.

کلید واژه ها: تونلگلاب تونل زایندهرود حفاری کاشان زمین شناسی مهندسی اصفهان