بررسی کانی شناسی و خصوصیات تکنولوژیکی برخی کائولن های مورد استفاده در صنایع چینی و سرامیک

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده اعظم سادات میرانوری
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

از مهمترین کاربردهاى کائولن، کاربرد آن به عنوان ماده ى اولیه در صنایع چینى و سرامیک است

بررسی کانی شناسی و خصوصیات تکنولوژیکی برخی کائولن های مورد استفاده در صنایع چینی و سرامیک

◊◊◊◊

اعظم سادات میرانوری، کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، شرکت مقصود کاوان شرق (مجتمع کارخانجات مقصود)

A_Miranvary@yahoo.com

محمدرضا اشراقی، مدیریت شرکت مقصود کاوان شرق (مجتمع کارخانجات مقصود)

خسرو ابراهیمی، عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

آیلا حضرت حسینی، دانشجوی دکترای شیمی دانشگاه فردوسی، شرکت مقصود کاوان شرق

◊◊◊◊

چکیده :

 از مهمترین کاربردهای کائولن، کاربرد آن به عنوان ماده ی اولیه در صنایع چینی و سرامیک است. در این تحقیق چهار کائولن  (  OKAآلمان، BZ ایتالیا، KFL و کائولن کوشک نصرت از ایران ) در مجتمع مقصود بررسی شده و توسط روشهای مختلف (XRF برای ترکیب شیمیایی، XRD برای ترکیب کانی شناسی و تست های صنعتی برای پی بردن به خصوصیات تکنولوژیکی ) آنالیز شد. مهمترین تست های صنعتی انجام شده در صنایع چینی و سرامیک عبارتند از: رنگ پخت، انقباض پخت، جذب آب، MOR ، سیالیت، میزان شکل پذیری، پلاستیسیته و مقاومت که این مساله تابع ترکیب شیمیایی و کانی شناسی کائولن است و این دو عامل روی خصوصیات صنعتی کائولن تاثیر گذاشته و در کاربرد کائولن در صنعت هر دو عامل بایستی  مد نظر قرار گیرد. پس از بررسیهای انجام شده کائولن OKA به علت رنگ پخت مناسب، پلاستیسیته بالا، مقاومت بالا، جذب آب کم، سیالیت و انقباض پخت مناسب، به عنوان یک کائولن مناسب برای تولید چینی مرغوب شناخته شد.

کلید واژه ها: قم