پرعیارسازی نمونه پلاسری مونازیت مروست و استحصال عناصر نادر خاکی از کنسانتره

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محسن محمدخانی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

نمونه معرف از چاهک‌های اکتشافی ذخیره آبرفت‌های مروست در جنوب یزد (جنوب خاورى زون سنندج- سیرجان) تهیه و پس از گل‌شویی و حذف بخش بزرگ‌تر از ۲ میلی‌متر به وزن ۱۵۰۰ کیلوگرم به آزمایشگاه ارسال گردید

پرعیارسازی نمونه پلاسری مونازیت مروست و استحصال عناصر نادر خاکی از کنسانتره 

محسن محمدخانی – غلامرضا ملاطاهری – احمد امینی

نمونه معرف از چاهک‌های اکتشافی ذخیره آبرفت‌های مروست در جنوب یزد (جنوب خاوری زون سنندج- سیرجان) تهیه و پس از گل‌شویی و حذف بخش بزرگ‌تر از 2 میلی‌متر به وزن 1500 کیلوگرم به آزمایشگاه ارسال گردید. با توجه به نتایج XRD  کانی‌های کوارتز، کلسیت و فلدسپات بیشترین مقدار را در نمونه مونازیت‌دار بخود اختصاص داده‌اند. همچنین هماتیت، پیریت هماتیتی شده وکانی‌های آلومینوسیلیکات ازجمله کلریت و الیت در نمونه وجود دارد. پس از تجزیه سرندی نمونه معرف 1500 کیلوگرمی،  d80نمونه 1588 میکرون تعیین شد.

جهت آزمایش‌های کا‌نه‌آرایی از روش‌های دانه‌بندی، ثقلی (میز لرزان)، الکتریکی و مغناطیسی استفاده شد. تجزیه سرندی اولیه نشان داد که تقریباً  تمامی مونازیت (99 درصد) در بخش 60+25- مش (710-  و 250+  میکرون ) قرار دارد. آزمایش‌های میز لرزان روی نمونه60+25- مش انجام گرفت که عیار و بازیابی نسبی در محصول1 (پر عیار)  4982 گرم بر تن و 62 درصد و در محصول میانی 1307 گرم بر تن و 38 درصد بدست آمد و محصول سوم عاری از کانی مونازیت می‌باشد.

 آزمایش‌های دانه‌بندی، ثقلی (میز لرزان)، الکتریکی و مغناطیسی بر روی نمونه پرعیار و میانی میز اول انجام گرفت. محصول نهایی هردو نمونه با هم مخلوط و آزمایش میز بر روی آن انجام شد. محصول دارای عیار 56 درصد مونازیت با بازیابی کلی 50 درصد بدست آمد. آزمایش مغناطیسی بر روی این محصول که شامل مونازیت و پیریت بود انجام و کنسانتره‌ای با بیش از 95 درصد مونازیت حاصل شد.

عملیات استحصال عناصر نادر از مونازیت شامل فروپاشی ساختار کانی در یک لیچ بازی و حذف بخش فسفاته آن بصورت تری‌سدیم فسفات محلول با فیلتراسیون است، سپس انجلال اکسید عناصر نادر در یک لیچ اسیدی و تغییر فاز این عناصر به کلریدهای محلول و نهایتاً ترسیب آنها بصورت هیدروکسیدهای جامد توسط هیدروکسید آمونیوم که منجر به کسب محصولی نسبتاً خالص از هیدروکسید این عناصر شامل بیش از 48 درصد ReO با بازیابی 71 درصد گردید.  

 

کلید واژه ها: یزد