شناسایی کانسنگ منگنز ونارج قم از دیدگاه کانه­آرایی به منظور تولید کنسانتره منگنز

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی اکبر عبداله زاده
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

مطالعات ویژگی­ شناختی از جمله مهمترین مراحل انجام یک پروژه امکان­سنجی فرآوری مواد معدنی است

شناسایی کانسنگ منگنز ونارج قم از دیدگاه کانه­ آرایی به منظور تولید کنسانتره منگنز

◊◊◊◊

علی اکبر عبداله زاده ، استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه کاشان ، abdzad@kashanu.ac.ir

ابراهیم پناهی، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

محمد جواد آخوندی، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه کاشان

◊◊◊◊

چکیده:

 مطالعات ویژگی­ شناختی از جمله مهمترین مراحل انجام یک پروژه امکان­سنجی فرآوری مواد معدنی است. در این مقاله به مطالعه شناسایی کانسنگ منگنز ونارج قم با هدف تولید کنسانتره منگنز قابل استفاده برای تولید فرومنگنز پرداخته شده است. آنالیزهای ابعادی، کانی­شناسی (میکروسکپی و پراش پرتو X عنصری و درجه آزادی بر روی این کانسنگ انجام شده است. مطابق این آنالیزها، کانی سیلیکاته براونیت (24%) اصلی­ترین کانه منگنز و هماتیت (25%)، کلسیت (21%) و سیلیس (14%) عمده­ترین کانیهای گانگ کانسنگ منگنز ونارج هستند. این نوشته،ضمن گزارش و بحث در مورد نتایج، به ارتباط آن با روش­های کانه­آرایی قابل استفاده در پرعیارسازی کانسنگ منگنز پرداخته است. درنهایت فرآیند کانه ­آرایی شامل طبقه­بندی ابعادی، سپس جدایش ثقلی بخش درشتتر از 2 میلی­متر با جیگ و ریزتر از آن با میز لرزان توصیه شده است. برای افزایش نسبت منگنز به آهن در کنسانتره درشت دانه روش تشویه کاهشی یا جدایش مغناطیسی خشک شدت بالا و در کنسانتره ریز دانه جدایش مغناطیسی تر شدت بالا یا فلوتاسیون هماتیت پیشنهاد شده است. پیش­بینی می­شود جدایش هماتیت از براونیت به علت نوع درگیری، نزدیکی چگالی و نزدیکی خواص مغناطیسی عمده­ ترین مشکل مرحله فرآوری باشد.

کلید واژه ها: کانسنگ منگنز منگنزونارج کانه­آرایی کنسانتره هماتیت فلوتاسیون پرعیارسازی علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی قم