بریکت­­سازی کنسانتره منگنز با هدف تولید فرومنگنز

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی اکبر عبداله زاده،ابراهیم پناهی
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

فرومنگنز در فولادسازی به عنوان گوگردزدا، افزایش دهنده مقاومت و سختی و احیاکننده مورد استفاده قرار می­گیرد

بریکت­­ سازی کنسانتره منگنز با هدف تولید فرومنگنز

◊◊◊◊

علی اکبر عبداله زاده ، استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه کاشان، abdzad@kashanu.ac.ir

ابراهیم پناهی، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

◊◊◊◊

چکیده:

 فرومنگنز در فولادسازی به عنوان گوگردزدا، افزایش دهنده مقاومت و سختی و احیاکننده مورد استفاده قرار می­گیرد. به دلیل عدم ثبات کیفیت در کلوخه طبیعی سنگ معدن منگنز و به تبع آن افزایش مصرف الکتریسیته در کوره قوسی فرومنگنز، ساخت بریکت این مواد با ساختار یکنواخت و مقاومت بالا ضروری است. در این تحقیق از کنسانتره منگنز معدن ونارج قم با عیار 5/41 % منگنز و 5/6% آهن با دوسطح دانه­بندی 600- میکرون و 10- میلی متر برای تولید بریکت استفاده شده است. تعیین شرایط بهینه پارامترهای غلظت چسب، نوع چسب، میزان آب مصرفی و مدت و میزان فشار اعمالی در دستگاه پرس به عنوان اصلی­ترین اهداف این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. بهترین نتایج به ازای 80 گرم کنسانتره منگنز با استفاده از سیلیکات سدیم بعنوان چسب به میزان 4 گرم، اعمال فشار 180 بار در 5 دقیقه و استفاده از 2 گرم آب حاصل شد. استحکام بریکت های تهیه شده در این شرایط با تست سقوط تعیین شد که به استحکام سقوط بیش از 10 مرتبه رسید. در پایان در ارتباط با مکانیزم اتصال بحث شده است.

کلید واژه ها: سقوط سیلیکاتسدیم فرومنگنز بریکت­­سازی کنسانتره منگنز علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی تهران