بررسی ماهیت باندهای آلی - کانیایی زغالسنگ های ناحیه قشلاق، البرزشرقی

دسته علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سی امین گردهمائی علوم زمین
نویسنده طاهره ربانی،نادر تقی پور
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۹۰

ناحیه زغالدار قشلاق واقع در محدوده استان گلستان در ناحیه البرز شرقى مربوط به یک ناودیس بزرگ با امتداد شمال شرقى ـ جنوب غربى می باشد

بررسی ماهیت باندهای آلی - کانیایی زغالسنگ های ناحیه قشلاق، البرزشرقی

 ◊◊◊◊◊

        طاهره ربانی، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه دامغان،  rabani_ta@yahoo.com

  نادر تقی پور، دکتری زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان، عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان،

taghipour@du.ac.ir

◊◊◊◊

چکیده :

ناحیه زغالدار قشلاق واقع در محدوده استان گلستان در ناحیه البرزشرقی مربوط به یک ناودیس بزرگ با امتداد شمال شرقی ـ جنوب غربی می باشد. نهشته های زغالسنگی منطقه مذکور در گستره رسوبات سازندشمشک قرار گرفته اند و  واحدهای سنگی شامل ماسه سنگ، شیل، سیلتستون و آرژیلیت این افق های زغالی را در بر می گیرند. با استفاده از پتروگرافی، آنالیزهای XRD و FT-IR، توزیع و ماهیت باند های آلی و کانیایی زغالسنگ های ناحیه قشلاق مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس این مطالعات کانی های کائولینیت، کوارتز، سیدریت، دولومیت، کلسیت، پیریت و باند های معدنی _ آلی نظیر:OH ، CO2، CH3، Si–O، S–S، C=C آروماتیک و CH آروماتیک و آلفاتیک در معادن زغالسنگ قشلاق شناسایی شدند. به طور کلی مطالعات  XRDو FT-IR اطلاعات کیفی پیرامون الگوی توزیع باندها و ماهیت سازندگان مواد کانیایی را آشکار می سازند.

کلید واژه ها: قشلاق گلستان البرزشرقی زغالسنگ سازندشمشک پتروگرافی آرژیلیت علوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنی