ارائه نرم افزار جدید برای تحلیل پایداری سطوح شیبدار سنگی و خاکی

ارائه نرم افزار جدید برای تحلیل پایداری سطوح شیبدار سنگی و خاکی

عبدالهادی قزوینیان، دکترای مکانیک سنگ، عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

 سیف الدین موسی زاده*، کارشناس ارشد مکانیک سنگ، عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه

s.moosazadeh@urmia.ac.ir

چکیده :

تحلیل پایداری بلوک های سنگی در توده سنگ‌های درزه‌دار بطور عمده وابسته به آرایش فضایی و پارامترهای مقاومتی درزه ها می‌باشد. این نوع ناپایداری دارای کنترل ساختاری می باشد. یک ارزیابی درست از پایداری چنین بلوک هایی نیازمند شناسایی انواع مکانیزم گسیختگی محتمل می‌باشد. در صورتی که مکانیزم گسیختگی درست تشخیص داده نشود تحلیل‌های بعدی مانند تحلیل پایداری سطح شیبدار و طراحی سیستم نگهداری که بر پایه این بررسی اولیه انجام می شود نادرست خواهد بود. همچنین مشاهدات نشان داده‌است که درسطوح شیبدار خاکی یا سنگی خرد شده، معمولاً صفحه گسیختگی بصورت یک دایره است. در این مقاله معرفی و تشریح یک نرم افزار جدید برای طراحی سطوح شیبدار سنگی و خاکی تحت ویندوز که با زبان برنامه‌نویسی Visual Basic  طراحی و نوشته شده است ارائه می‌شود. نرم‌افزار حاضر می‌تواند هر دو نوع گسیختگی ساختاری و دایره‌ای را با استفاده از روش های تعادل حدی تحلیل کند.

کلمات کلیدی: نرم افزار، پایداری سطوح شیبدار، تعادل حدی

کلید واژه ها: سایر موارد