بررسی راهکارهای بهبود عملکرد جداکننده هوایی کارخانه سیمان اردبیل

بررسی راهکارهای بهبود عملکرد جداکننده هوایی کارخانه سیمان اردبیل

ابراهیم قاسمی اردی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه تهران، ebrahim.ardi@gmail.com

اکبر فرزانگان، دکتری فرآوری مواد معدنی از کانادا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، farzanegan@ut.ac.ir

علیرضا ولیان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه کاشان، a.valian@farakap.com

 چکیده :

حدود 70% از انرژی برق مصرف شده در کارخانه­های سیمان برای آسیا کردن مواد خام و کلینکر مصرف می­شود. مدار خدایش پایانی در کارخانه های سیمان را معمولا یک آسیای لوله­ای که بصورت مدار بسته با یک جداکننده هوایی کار می­کند تشکیل می­دهد. جهت خردایش کلینکر و مواد افزودنی (گچ و پوزولان) در کارخانه سیمان اردبیل از 2 مدار خردایش مجزا که هر کدام از یک آسیای لوله­ای و یک جداکننده هوایی تشکیل شده است استفاده می­شود و محصول کارخانه، سیمان پوزولانی می­باشد. اهمیت کارکرد جداکننده هوایی، و نقش آن در تنظیم بار در گردش و کنترل ظرفیت و کیفیت محصول تولیدی کارخانه که  انرژی بسیار زیادی برای خردایش آن صرف می­شود، انجام مطالعات بررسی و بهینه­سازی در این مورد را توجیه می­کند. در راستای ارتقای کیفیت محصول و بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه سیمان اردبیل در این مقاله به بررسی وضعیت جداکننده هوایی آسیای لوله­ای خط 2 معروف به Z2 و اثر آن بر راندمان سایش، میزان تولید، مصرف انرژی و کیفیت سیمان تولید شده، پرداخته شده است. در بازه زمانی معین در چندین نوبت اقدام  به نمونه­برداری از جریان­های ورودی و خروجی جداکننده هوایی شد، نمونه­های جمع آوری شده از هر شاخه به روش اصولی با هم مخلوط و از آن نمونه­ی معرف برای آزمایش دانه­بندی لیزری تهیه شد و مورد آزمایش قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده توسط نرم­افزار موازنه­ی جرم NorBal تصحیح شد و پارامترهای قابل ارزیابی در جداکننده­های هوایی مانند بار در گردش، راندمان جداسازی ذرات ریز و منحنی توزیع ترومپ، حد جدایش، پدیده دور زدن، ضعف جداسازی و موارد دیگر بررسی شد و در نهایت راهکارهای لازم جهت ارتقاء عملکرد جداکننده هوایی پیشنهاد شد.

کلید واژه ها: جداکننده هوایی، آزمایش دانه­بندی لیزری، موازنه جرم، منحنی ترومپ

کلید واژه ها: اردبیل