بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سد انحرافی, مسیر تونل انتقال و نیروگاه برقابی لیراب ۴ در استا ن خوزستان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
نویسنده مرتضی جعفر خالو
تاريخ برگزاری ۰۱ اسفند ۱۳۸۳

Abstract
The Aela river is one of the most important branches of Maroon river which itself originated from Sameh and Maidoon. The main sourse of these rivers is in the south of Mongasht mountain in Zagross folded zone. Becouse of the importance of water resources in this area, The Lirab site is selected for investigation in order to construct a hydroelectric power plant

چکیده:

یکی از مهم‌ترین شاخه‌های رودخانه‌ مارون در استان خوزستان، رودخانه اعلا است که خود از دو سرشاخه‌ اصلی بنام‌های رودخانه‌ی سمه و میدون سرچشمه می‌گیرد. رودخانه‌های سمه و میدون از دامنه جنوبی کوه منگشت واقع در ارتفاعات زاگرس سرچشمه می گیرند. رودخانه‌های لیراب، سمه و اعلا در مسیر خود صدها روستا و شهرک را مشروب نموده و آب آنها به منظور مصارف آشامیدنی و کشاورزی و به ندرت در امور اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به این‌که رودخانه لیراب دارای منابع آبی دائمی است، جایگاه لیراب 4 در مسیر این رودخانه‌ به منظور احداث نیروگاه‌ برقابی مورد مطالعه قرار گرفته است.


کلید واژه ها: خوزستان