مقایسه و تحلیل منحنی‌های دانه‌بندی توده سنگ خرد شده حاصله از نرم‌افزارهای پردازش تصویر

یکی از پارامترهای مهم در موفق دانستن عملیات آتشباری در معادن، حصول خرد شدگی مناسب است

مقایسه و تحلیل منحنی‌های دانه‌بندی توده سنگ خرد شده حاصله از نرم‌افزارهای پردازش تصویر

علی انتظاری، دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج، دانشگاه صنعتی شاهرود، Alen.9185@gmail.com

اسعد محمود نژاد، کارشناس ارشد استخراج، دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر فرهنگ سرشکی، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر محمد عطایی، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده :

یکی از پارامترهای مهم در موفق دانستن عملیات آتشباری در معادن، حصول خرد شدگی مناسب است. این مهم تاثیر مستقیم روی فرآیندهای پایین دستی از جمله بارگیری، باربری، سنگ شکنی و دیگر عملیات در کارخانه فرآوری دارد. از آنجا که حجم سنگ خرد شده حاصله از آتشباری در کوچکترین مقیاس‌ها هم بسیار زیاد است،پس عملاً امکان استخراج منحنی دانه بندی دقیق با استفاده از روشهای کمی به مانند سرند کردن وجود ندارد. لذا تکنیک‌هایی چون پردازش تصویر جهت تعیین دانه بندی بطور کیفی، در سال‌های گذشته گسترش یافته اند. در این تحقیق، ابتدا با استفاده از دو نرم‌افزار Goldsize و Split desktop به بررسی دانه بندی یک توده مشخص ‌پرداخته، سپس نتایج بدست آمده مورد مقایسه و تحلیل قرار می‌گیرد.

کلید واژه ها:( دانه‌بندی، خردایش، آتشباری، پردازش تصویر)

کلید واژه ها: سایر موارد