مطالعات ژئوشيميايى _ آهن(Fe)_كانسار سنگ آهن سنگان
کانسار سنگ آهن سنگان 
این کانسار در 250 کیلومتری جنوب شرقی مشهد و 18 کیلومترى شمال شرقی روستای سنگان از توابع شهرستان خواف قرار دارد .نحوه قرارگیری کانسار در رشته کوههای با روند شمال غربی - جنوب شرقی بوده و شکل ذخیره عدسی مانند می باشد .این ذخایر در ارتباط با ماگماتیسم دوره ترشیری (بویژه الیگومیوسن) بوده و دو نظریه جهت خاستگاه آن عنوان شده است .
1- پیدایش از راه متاسوماتیسم
که در این حالت شکل گیری منیتیت را بصورت متاسومایسم بین توده گرانیتی منطقه با آهکهای مزوزوئیک موجود در ناحیه عنوان کرده اند .
2- پیدایش از راه ولکانیسم
که در این نظریه سنگ آهن با ترکیب گوتیت و منیتیت را وابسته به زون اسکارنی و مجموعه ولکانوسدیمنتهای پروتوزوئیک پسین می دانند.در این معدن کانسارهای آهن را به دو تیپ I و II تقسیم کرده اند و میانگین عیار تیپ I را 53% و تیپ II را کمی بیش از 33% عنوان کرده اند .
 مختصری در رابطه با زمین شناسی و کانی سازی
کانسار سنگان با توجه به کانی سازی آن، از نوع سنگ آهن اسکارنی می باشد که قسمتی از روند شرق به غرب رشته کوه طالب را تشکیل می دهد. ساختار زمین شناسی نشان دهنده کنتاکت ماده معدنی و باطله از شمال به جنوب به صورت زیر می باشد:
الف– گرانیت های سرنوسر
ب – کمپلکس کوارتزیت، ماسه سنگ و سیلت استون
ج – واحد اسکارنی شمالی (آنومالی C شمالی)
د – شیل و سیلت استون                                                     
ه – واحد اسکارنی جنوبی (آنومالی های A و B و C جنوبی)
و –مجموعه ولکانیکی
انواع زونهای سنگ آهن که در سنگان تعریف شده اند بصورت زیر می
باشند:                                                                                                              
١- زون آهن توده ای پرعیار (MARC)
٢- زون آهن پراکنده کم عیار (MAPR)
٣- زون اکسیده
۴-زون سولفوره                                                                             
آنومالی B
آنومالی B از دو زون کانی سازی ماگنتیت/هماتیت توده ای و کانی سازی ضعیف تر، پراکنده یا ناپیوسته تشکیل شده است. زون اکسیده هر دو زون کانی سازی شده فوق را پوشانده است. این زونها در کمر پائین توسط کنگلومرای برشی و در کمر بالا توسط سیلت استون مرزبندی شده اند. در افق کانی سازی شده سه زون باطله وجود دارد که این زونها عبارتند از:
1) یک لنز از سنگ آهک که بصورت ضعیف در آن کانی سازی دیده شده و در منتهی الیه غربی آنومالی B قرارگرفته است.
2) یک زون برشی که در منتهی الیه جنوب شرقی کانسار واقع شده است.
3) یک های کوارتز و فلدسپات دار که کانی سازی را قطع می نمایند.
لینکهاى مرتبط

نقشه ى ژئوشیمیایى سنگان
 
 علوم مرتبط با زمین شناسی نظامی
copyright 2009-2010, all right reserved, geological survey of Iran