نوع خبر 
 
 
مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دفتر مخاطرات، زیست محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دفتر مخاطرات، زیست محیطی و مهندسی این سازمان برگزار شد. در این مراسم از زحمات دکتر امیر شمشکی در زمان تصدی این پست قدردانی و دکتر رضا شهبازی به عنوان جایگزین ایشان از سوی دکتر راضیه لک معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور منصوب شد.

عکس مریم السادات میرآفتاب تهرانی

 

 

چهارشنبه 4 مهر 1397  17:21:59

آخرین تاریخ بازدید : دوشنبه 30 مهر 1397  18:5:40
تعداد بازدید از این خبر : 902