بسمه تعالی

 
1- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد در راستای تدوین استراتژی زمین شناسی کل کشور، از نظرات صاحب نظران و اندیشمندان این حوزه بهره مند گردد. از این رو از کلیه بخشهای خصوصی و دانشگاهی دعوت می شود، رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند و جهت شرکت در جلسه حضوری اعلام آمادگی نمایند. 
 
director@gsi.ir

مهلت ارسال تا پایان خرداد ماه سال جاری می باشد.

 
2- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نظر دارد از ایده های نو در راستای موضوعات اکتشافی و کاربردی کشور حمایت نماید. از این رو از اندیشمندان، متخصصان و صاحبنظران دعوت می شود پروپوزال خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. زمان برگزاری نشست مربوط به ایده ها از طریق وب سایت این سازمان اطلاع رسانی خواهد شد. 
 
director@gsi.ir
 
با سپاس

مهلت ارسال تا پایان خرداد ماه سال جاری می باشد.