نام نویسنده : ايمان انتظام- محمدجواد بلورچى- امير شمشکى
تاریخ نشر : اردیبهشت 1383
عنوان : گزارش مقدماتى زمين‌لغزه ارديبهشت ماه سال۱۳۸۳ جاده اوشان-فشم
شرح مختصر :
رويداد لغزش در حدود 12 کيلومترى شمال شرق تهران با موقعيت جغرافيايى ً 8/59 َ31 ْ51 طول شرقى و ً5/51 َ52 ْ35 عرض شمالى در محدوده شهرستان فشم رخ داده است . در اين منطقه ارتفاع از سطح دريا بطور متوسط حدود 1855 متر مى باشد . ميانگين ساليانه بارشهاى جوى حدود 650 ميليمتر است .
شرح کامل:

     
مقدمه
      مطابق  درخواست  کتبى  ستاد حوادث  غير مترقبه  استان تهران  ،  اکيپى از کارشناسان  گروه زمين شناسى مهندسى سازمان زمين شناسى کشور در تاريخ 13/2/1383  به منطقه اعزام شدند تا در مورد وضعيت زمين شناسى زمين لغزش رويداده و علتهاى ايجاد آن و بر آورد خطرهاى احتمالى اين توده ناپايدار برسيهاى اجمالى لازم را انجام دهند . نتيجه اين بررسى مقدماتى در ادامه شرح داده شده است .
 
ويژگيهاى طبيعى
      رويداد لغزش در حدود 12 کيلومترى شمال شرق تهران با موقعيت جغرافيايي  ً 8/59 َ31  ْ51 طول شرقى و  ً5/51  َ52  ْ35 عرض شمالى در محدوده شهرستان فشم  رخ داده است . در اين منطقه ارتفاع از سطح دريا بطور متوسط حدود 1855 متر مى باشد . ميانگين ساليانه بارشهاى جوى حدود 650 ميليمتر است . منطقه ياد شده حدود 50 ماه از سال را در سرما و يخبندان به سر مى برد . از نظر توپوگرافى منطقه اى کوهستانى با پستى و بلنديهاى فراوان است . رودخانه هاى متعددى در اين منطقه جارى مى باشند که از سرشاخه هاى جاجرود محسوب مى گردند . در پايين دست (غرب) نشيب لغزش، رودخانه جاجرود با راستاى شمالى _ جنوبى قرار دارد .
محدوده مورد بررسى از ديدگاه زمين شناسى  در سازند شيلى و توفى کرج با سن ائوسن قرار دارد . لايه هاى شيلى به ميزان زيادى مستعد هوازدگى و ايجاد ناپايدارى مى باشند . اين منطقه همانطور که در نقشه   50000 :1  سازمان زمين شناسي  مشاهده مى گردد ،  در محدوده  برخورد  امتداد  سه  گسل مى باشد که اين مسأله حاکى از فعاليت زمين ساختى شديد مى باشد . وجود مواد ناپايدار در سازند کرج و فعاليت زمين ساختى زياد سبب ايجاد مواد رسى و واريزه هاى فراوان در منطقه گرديده است .
دیگر صفحات شرح کامل » 1 2 3 4