GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR
 
English    
صفحه اصلي| تماس با ما| راهنما 
علوم و دانش - زمين شناسى > لرزه زمين ساخت و زلزله شناسى
 

                          


تیم های تحقیقاتی

مورفوتکتونیک

پالئوسایزمولوژی

سایزمولوژی

مدل سازی عددی

 

 

 
                 
                                                                                                                                                                                                       

تولید پایگاه داده های لرزه زمین ساختی و ژئودینامیک پوسته ایرانزمبن
مسئول پروژه و هماهنگ کننده: بهنام اویسی
لرزه زمینساخت: بهنام اویسی ، رضا صادقی، نیره صبور، دنیا هیبتی
تحلیل خطر: رضا علیخانزاده
لایه های اطلاعاتی:
رضا صادقی، دنیا هیبتی

گروه لرزه زمینساخت و زلزله شناسی از سال ۱۳۹۰  در تلاش برای ایجاد پایگاه ملی داده های
لرزه زمین ساخت ایران است. نقشه لرزه زمین ساخت ایران با مقیاس ۱:۱م با استفاده از این پایگاه
داده منتشر خواهد شد 

 این پایگاه تلفیقی از لایه های اطلاعاتی مربوط به پهنه های گسلی جنبا و نرخ تغییر شکل های
جوان، داده های
GPS و زمینلرزه ها است. نقشه زیر نسخه اولیه پوشش کشوری نقشه لرزه زمین
ساخت و خطر زمینلرزه را نشان می دهد که یکی از خروجی های پایگاه ملی داده های لرزه زمین ساخت ایران است.- پروژه کاهش خطر زمینلرزه در گستره کشورهای عضو اکو -
پروژه اکو شارپ   ECO-SHARP      


                 


- نرخ و فرایند تغییرشکل های جوان در گستره زاگرس خاوری

- بررسی ژئودتیک مکران باختری

  

 

-

 

 

 

سابت های وابسته داخلی:      موسسه ژئوفیزیک         پژوهشگاه بین المللی زلزله      
سایت های وابسته خارجی:    سازمان زمین شناسی آمریکا        مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه