GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR
 
English    
صفحه اصلي| تماس با ما| راهنما 
علوم و دانش - زمين شناسى > لرزه زمين ساخت و زلزله شناسى
 

                          

تیم های تحقیقاتی

مورفوتکتونیک

پالئوسایزمولوژی

سایزمولوژی

مدل سازی عددی

 

 

 
 
                 

تولید پایگاه داده های لرزه زمین ساختی و ژئودینامیک پوسته ایرانزمبن
مسئول پروژه: بهنام اویسی
گروه لرزه زمینساخت و زلزله شناسی از سال ۱۳۹۰  در تلاش برای ایجاد پایگاه ملی داده های
لرزه زمین ساخت ایران است. نقشه لرزه زمین ساخت ایران با مقیاس ۱:۱م با استفاده از این پایگاه
داده منتشر خواهد شد 

 این پایگاه تلفیقی از لایه های اطلاعاتی مربوط به پهنه های گسلی جنبا و نرخ تغییر شکل های
جوان، داده های
GPS و زمینلرزه ها است. نقشه زیر نسخه اولیه پوشش کشوری نقشه لرزه زمین
ساخت را نشان می دهد که یکی از خروجی های پایگاه ملی داده های لرزه زمین ساخت ایران است.


- نرخ و فرایند تغییرشکل های جوان در گستره زاگرس خاوری

- بررسی ژئودتیک مکران باختری

  

 

-

 

 

 

سابت های وابسته داخلی:      موسسه ژئوفیزیک         پژوهشگاه بین المللی زلزله      
سایت های وابسته خارجی:    سازمان زمین شناسی آمریکا        مرکز لرزه نگاری اروپا-مدیترانه