روش الکترو اسمز چيست؟ " /> روش الکترو اسمز چيست؟ " /> GSI.ir - علوم و دانش - زمين شناسى - ژئوتکنيک - پرسش و پاسخ - سوال مطرح شده : <span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: \'Times New Roman\'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">روش الکترو اسمز چيست؟ </span>
GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR
 
English    
صفحه اصلي| تماس با ما| راهنما 
 
 سوال مطرح شده :
موضوع :  روش الکترو اسمز چيست؟
توضيحات :  روش الکترو اسمز چيست؟
نام کاربر :  صادقيانى
تاريخ درج :  سه شنبه 10 مهر 1386  1:56
 تعداد کل پاسخهاي موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  پاسخ
توضيحات :  اصولاً مقاومت برشى خاکهاى سيليتى را ممکن است به وسيله خاصيت الکترو اسمز افزايش داده وبا اين روش جريان الکتريسيته اى از درون خاک عبور مى دهند .در اثر عبور اين جريان آب درون خاک به طرف قطب منفى حرکت کرده وفشار آب منفذى درون خاک کاهش مى يايد.
تاريخ درج :  سه شنبه 10 مهر 1386  2:15
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضيحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونيکي : 

 ورود کد امنیتی   Audio Version Reload Image