گسل ها
گسل ها
ابیز دشت بیاض درونه باغان گرماب کپه داغ آستانه دامغان میامی ترود آنجیلو فیروز کوه رودبار تبریز سلماس درود نهاوند گارون صحنه مروارید پیرانشهر کاشان دهشیر کازرون برازجان کره بس سروستان رفسنجان انار کلمرد نایبند گوک بم سبزواران جیرفت میناب نه غربی کهورک نصرت آباد سراوان زاهدان نه خاوری جرجافک کوه بنان شهداد لکر کوه ایندس آوج اردل دزفول مسجد سلیمان رامهرمز اهواز آغاجاری رگ سفید میشان سبزکوه دنا زاگرس مرتفع زاگرس مرتفع زاگرس مرتفع زردکوه گسل پیشانی کوهستان زاگرس گسل پیشانی کوهستان زاگرس گسل پیشانی کوهستان زاگرس گسل پیشانی کوهستان زاگرس گسل پيشاني كوهستان 6گسل پیشانی کوهستان زاگرس گسل پیشانی کوهستان زاگرس لار سورمه گسل پیشانی کوهستان زاگرس گسل پیشانی کوهستان زاگرس گسل پیشانی کوهستان زاگرس گسل پیشانی کوهستان زاگرس گسل پیشانی کوهستان زاگرس 10گسل پیشانی کوهستان زاگرس گسل پیشانی کوهستان زاگرس گسل پیشانی کوهستان زاگرس مکران مکران مکران مکران مکران قصر قند جنوب زابلی سفیدابه طبس اسفندیار فردوس جنگل کشف رود بینالود نیشابور سبزوار اسفراین جاجرم شمال البرز سمنان گرمسار پیشوا پارچین ری ایپک شمال تهران مشا طالقان شمال قزوین الموت خزر لاهیجان تالش بزغوش زمینلرزه ۱۹۳۵ دامغان زمینلرزه ۱۹۴۲ جنوب شاهرود زمینلرزه ۱۹۴۴ استان سمنان زمينلرزه ۱۹۴۵ گرمسار زمینلرزه ۱۹۵۳ دامغان زمینلرزه ۱۹۵۳ شاهرود زمینلرزه سال ۱۹۵۳ جنوب شرقی شاهرود زمینلرزه ۱۹۵۳ جنوب شاهرود زمینلرزه ۱۹۵۳ جنوب دامغان زمینلرزه ۱۹۶۲ شاهرود زمینلرزه ۱۹۶۵ شاهرود زمينلرزه ۲۰۰۸ جنوب حاجى آباد زمینلرزه ۲۰۰۸ شمال غرب دهبارز زمینلرزه ۲۰۰۸ جنوب شرقی حاجی آباد زمینلرزه ۲۰۰۸ شمال غرب بم زمینلرزه ۲۰۰۸ شرق اهرام زمینلرزه ۲۰۰۷ شرق حاجی آباد زمینلرزه ۲۰۰۷ شمال باختر بندر کنگان (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۶ شمال کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۶ جنوب منوجان (استان کرمان) زمينلرزه ۲۰۰۶ شرق برازجان زمینلرزه ۲۰۰۶ شرق کرمان زمینلرزه ۲۰۰۶ شمال غرب بندرعباس زمینلرزه ۲۰۰۴ شمال غرب بندرعباس زمینلرزه ۱۹۴۷ جنوب خاوری خاش زمینلرزه ۱۹۴۹ جنوب اسفراین زمینلرزه ۱۹۴۹ شرق کاشمر زمینلرزه ۱۹۵۱ شمال باختری بردسکن زمینلرزه ۱۹۵۲ جنوب باختری سراوان زمینلرزه ۱۹۵۳ جنوب باختر شیروان زمینلرزه ۱۹۵۴ باختر اسفراین زمینلرزه ۱۹۵۶ شمال خاوری نهبندان زمينلرزه ۱۹۵۹ شمال خاورى تربت حيدريه زمینلرزه ۱۹۶۲ کاشمر زمینلرزه ۱۹۶۴ جنوب قائن زمینلرزه ۱۹۶۶ آشخانه زمینلرزه ۱۹۶۶ جنوب خاور چابهار زمینلرزه ۱۹۶۸ شمال خاور سربیشه زمینلرزه ۱۹۶۸ شمال خاور قائن زمینلرزه ۱۹۷۳ جنوب باختری خاش زمینلرزه ۱۹۲۷ باختر طبس زمینلرزه ۱۹۲۷ جنوب باختری فرشبند (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۲۷ جنوب باختری لار (استا فارس) زمینلرزه ۱۹۲۸ جنوب نائین (استان اصفهان) زمینلرزه ۱۹۳۱ جنوب نائین (استان اصفهان) زمینلرزه ۱۹۳۴ شمال فرشبند (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۳۷ جنوب خاور بافق (استان یزد) زمینلرزه ۱۹۳۷ جنوب استهبان (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۳۹ شمال باختر طبس (استان یزد) زمینلرزه ۱۹۴۱ لامرد (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۴۶ شمال خاور بافت (استان کرمان) زمینلرزه ۱۹۴۷ جنوب باختر فرشبند (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۵۷ باختر لار (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۵۸ باختر یاسوج (استان کهکیلویه و بویر احمد) زمینلرزه ۱۹۵۹ باختر سیسخت (استان کهکیلویه و بویر احمد) زمینلرزه ۱۹۲۳ خاور تازه آباد (استان کرمانشاه) زمینلرزه ۱۹۲۷ باختر خرم آباد (استان لرستان) زمینلرزه ۱۹۳۰ باختر پاوه (استان کرمانشاه) زمینلرزه ۱۹۳۷ خاور مسجد سلیمان (استان خوزستان) زمینلرزه ۱۹۴۵ شمال دره شهر (استان ایلام) زمینلرزه ۱۹۶۸ نکا (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۶۸ رضوانشهر (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۶۸ رودبار (استان گیلان) زمينلرزه ۱۹۶۹ باختر سمنان زمینلرزه ۱۹۶۹ باختر پیرانشهر (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۷۰ شمال باختر تجریش (استان تهران) زمینلرزه ۱۹۷۲ باختر رضوانشهر (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۷۲ خاور پل سفید (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۷۲ خاور سردشت (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۷۳ باختر فیروزکوه (استان تهران) زمینلرزه ۱۹۷۴ باختر دماوند (استان تهران) زمینلرزه ۱۹۷۵ جنوب باختر سراب (استان آذربایجان شرقی) زمینلرزه ۱۹۷۵ جنوب خاور بوئین زهرا (استان قزوین) زمینلرزه ۱۹۷۹ جنوب بابل (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۷۹ جنوب خاوری گرمسار (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۷۹ شمال شاهرود (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۸۰ گرمسار (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۸۱ جنوب قم (استان قم) زمینلرزه ۱۹۸۱ جنوب باختر چالوس (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۸۱ پیرانشهر (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۸۲ شمال خاور دامغان (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۸۲ خاور پل سفید (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۸۲ خاور سمنان (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۸۲ اشنویه (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۸۲ خاور قم (استان قم) زمینلرزه ۱۹۸۳ جنوب شفت (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۸۴ مینودشت (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۸۴ باختر سردشت (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۸۵ جنوب باختر قم (استان قم) زمینلرزه ۱۹۸۵ باختر گیوی (استان اردبیل) زمینلرزه ۱۹۸۵ جنوب خاور رامیان (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۸۵ جنوب خاور بهشهر (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۸۵ جنوب باختر فیروزکوه (استان تهران) زمینلرزه ۱۹۸۵ جنوب خاور گرگان (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۸۵ باختر سردشت (استان آذربایجان غربی) زمينلرزه ۱۹۸۶ باختر نقده (استان آذربايجان غربى) زمینلرزه ۱۹۸۶ شمال باختر سردشت (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۸۶ باختر اشنویه (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۸۶ باختر ابهر (استان زنجان) زمینلرزه ۱۹۸۷ بستان آباد (استان آذربایجان شرقی) زمینلرزه ۱۹۸۷ خاور فیروزکوه (استان تهران) زمینلرزه ۱۹۸۷ جنوب سردشت (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۸۸ جنوب قم (استان قم) زمینلرزه ۱۹۸۸ جنوب باختر اشنویه (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۸۸ خاور دماوند (استان تهران) زمینلرزه ۱۹۸۸ باختر گرمسار (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۹۰ جنوب خاور پل سفید (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۹۰ جنوب خاوری دامغان (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۹۰ خاور خلخال (استان اردبیل) زمینلرزه ۱۹۹۰ جنوب هشتپر (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۰ جنوب باختری فومن (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۰ جنوب سیاهکل (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۰ شمال آستانه اشرفیه (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۰ خاور صومعه سرا (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۰ باختر ماسال (استان گیلان) زمینلرزه ۲۱/۰۶/۱۹۹۰ جنوب خاور رودبار (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۰ رشت (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۰ جنوب رشت (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۱ گرمسار (استان سمنان) زمینلرزه ۰۵/۰۷/۱۹۹۱ پیرانشهر (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۲۱/۰۷/۱۹۹۱ پیرانشهر (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۹۱ جنوب سمنان زمینلرزه ۱۹۹۱ جنوب ساری (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۹۱ جنوب خاوری مینودشت (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۹۱ شفت (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۱ شمال تاکستان (استان قزوین) زمینلرزه ۱۹۹۲ جنوب لاهیجان(استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۲ شمال پیرانشهر (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۹۲ باختر سراب (استان آذربایجان شرقی) زمینلرزه ۱۹۹۲ شمال قزوین (استان قزوین) زمینلرزه ۱۹۹۳ جنوب خاوری تنکابن (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۹۳ جنوب باختر نیر (استان اردبیل) زمینلرزه ۱۹۹۳ شمال بناب (استان آذربایجان شرقی) زمینلرزه ۱۹۹۳ جنوب سمنان (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۹۳ جنوب علی آباد (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۹۳ جنوب خاوری سمنان زمينلرزه ۱۹۹۳ جنوب راميان (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۹۳ خاور رامیان (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۹۳ شمال باختر پیرانشهر (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۹۳ باختر گرمسار (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۹۴ علی آباد (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۹۴ شمال آق قلا (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۹۴ خاور سردشت (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۹۴ شمال سردشت (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۹۴ شمال باختر دماوند (استان تهران) زمینلرزه ۱۹۹۵ شمال رودبار (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۵ جنوب پل سفید (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۹۵ باختر چالوس (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۹۵ شمال سمنان (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۹۵ علی آباد (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۹۷ باختر علی آباد (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۹۷ شمال خاور قزوین (استان قزوین) زمینلرزه ۱۹۹۷ کردکوی (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۹۷ شمال خاور دامغان (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۹۸ باختر آمل (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۹۸ شمال خاوری سمنان (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۹۸ جنوب رودبار (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۸ جنوب خاوری سمنان (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۹۹ جنوب بهشهر (استان مازندران) زمینلرزه ۲۰۰۰ رضوانشهر (استان گلستان) زمینلرزه ۲۰۰۰ خاور شفت (استان گیلان) زمینلرزه ۲۰۰۰ جنوب خاوری دامغان (استان سمنان) زمینلرزه جنوب باختری پیرانشهر (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۲۰۰۱ جنوب بابل (استان مازندران) زمینلرزه ۲۰۰۱ جنوب باختری ارومیه (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۲۰۰۱ شمال باختر خرمدره (استان زنجان) زمینلرزه ۲۰۰۱ جنوب خاور رامیان (استان گلستان) زمینلرزه ۲۰۰۲ شمال رودبار (استان گیلان) زمینلرزه ۲۰۰۲ شمال باختر اشنویه (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۲۰۰۲ جنوب نور (استان مازندران) زمینلرزه ۲۰۰۲ جنوب نوشهر (استان مازندران) زمینلرزه ۲۰۰۲ جنوب قیدر (استان زنجان) زمینلرزه ۲۰۰۲ باختر دامغان (استان سمنان) زمینلرزه ۲۰۰۲ باختر علی آباد (استان گلستان) زمینلرزه ۲۰۰۲ شمال خاور دماوند (استان تهران) زمینلرزه ۲۰۰۲ جنوب آمل (استان مازندران) زمینلرزه ۲۰۰۳ جنوب فیروزکوه (استان تهران) زمینلرزه ۲۰۰۵ ساری(استان مازندران) زمینلرزه ۲۰۰۵ شمال بستان آباد (آذربایجان شرقی) زمینلرزه ۲۰۰۵ میانه (استان آذربایجان شرقی) زمینلرزه ۲۰۰۶ باختر دماوند (استان تهران) زمینلرزه ۲۰۰۷ جنوب فومن (استان گیلان) زمینلرزه ۲۰۰۷ جنوب باختر پیرانشهر (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۲۰۰۷ جنوب خاوری ورامین (استان تهران) زمینلرزه ۲۰۰۸ خاور رودبار (استان گیلان) زمینلرزه ۲۰۰۸ بندرلنگه (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۸ شمال خاور بندرعباس (استان هرمزگان) زمينلرزه ۲۰۰۸ باختر قشم (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۸ باختر بندرعباس(استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۸ باختر قشم (خلیج فارس) زمینلرزه ۲۰۰۸ جنوب باختری قشم (خلیج فارس) زمینلرزه ۲۰۰۸ جنوب حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۸ شمال باختر دهبارز (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۸ جنوب خاور حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۸ خاور حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۸ شمال باختری بم (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۸ خاور کرمان (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۸ شمال کرمان (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۸ جنوب باختر جیرفت (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۸ جنوب خورموگ (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۸ خاور بستک (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۷ باختر بم (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۷ شمال بندر لنگه (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۷ شمال خاور حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۷ برازجان (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۷ شمال جم (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۷ خاور حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۷ جنوب راور (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۷ خاور زرند (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۷ جنوب خاور منوجان (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۶ شمال خاوری کرمان‌ (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۶ زرند (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۶ خاور زرند (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۶ خاور برازجان (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۶ شمال خاور بم (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۶ شمال خاور کرمان (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۵ جنوب خاور کرمان (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۵ شمال بردسیر (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۵ باختر حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۵ شمال کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۴ شمال دهبارز (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۴ جنوب باختر خورموگ (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۴ باختر جیرفت (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۴ جنوب خاور میناب (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۴ شمال برازجان (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۳ باختر بم (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۳ خاور بندر گناوه (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۳ جنوب خاور کرمان (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۳ باختر کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۲ شمال باختر کرمان (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۲ شمال خورموج (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۲ شمال اهرم (استان بوشهر) زمينلرزه ۲۰۰۲ شمال باختر دهبارز (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۲ شمال باختر بندر کنگان (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۲ شمال خاور بستک (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۲ شمال خاور بوشهر (استان بوشهر) زمینلرزه ۰۹/۰۳/۲۰۰۲ شمال باختر بندر کنگان (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۳/۰۲/۲۰۰۲ شمال باختر بندر لنگه (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۳/۰۲/۲۰۰۲ شمال بندرلنگه (استان هرمزگان) زمینلرزه ۱۷/۰۲/۲۰۰۲ جنوب خاور خورموج (استان بوشهر) زمینلرزه ۰۴/۰۱/۲۰۰۲ شمال باختر کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۱۸/۱۲/۲۰۰۱ خاور بندر گناوه (استان بوشهر) زمینلرزه ۱۵/۱۲/۲۰۰۱ جنوب خاوری حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۶/۱۱/۲۰۰۱ باختر کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۲۲/۱۱/۲۰۰۱ شمال منوجان (استان کرمان) زمینلرزه ۰۴/۱۱/۲۰۰۱ جنوب خاور بستک (استان هرمزگان) زمینلرزه ۰۱/۱۱/۲۰۰۱ شمال باختر کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۱۶/۱۰/۲۰۰۱ شمال بندر گناوه (استان بوشهر) زمینلرزه ۱۰/۱۰/۲۰۰۱ جنوب خاوری جیرفت (استان کرمان) زمینلرزه ۲۵/۰۸/۲۰۰۱ شمال خاور کرمان (استان کرمان) زمینلرزه ۱۲/۰۸/۲۰۰۱ شمال خاور منوجان (استان کرمان) زمینلرزه ۱۳/۰۲/۲۰۰۱ جنوب خاوری حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۴/۱۱/۲۰۰۰ کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۱۱/۱۱/۲۰۰۰ شمال کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۰۳/۰۹/۲۰۰۰ جنوب خاوری حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۶/۰۷/۲۰۰۰ شمال باختر دهبارز (استان هرمزگان) زمینلرزه ۱۳/۰۷/۲۰۰۰ خاور بستک (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰/۰۳/۲۰۰۰ جم (استان بوشهر) زمینلرزه ۱۷/۰۳/۲۰۰۰ شمال خاور بندرعباس (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۵/۰۲/۲۰۰۰ شمال خاور کرمان (استان کرمان) زمینلرزه ۲۶/۰۱/۲۰۰۰ شمال باختر جاسک (استان هرمزگان) زمینلرزه ۱۹/۱۰/۱۹۹۹ جنوب خاور کرمان (استان کرمان) زمینلرزه ۲۷/۰۹/۱۹۹۹ خورموج (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۵/۰۹/۱۹۹۹ باختر خورموج (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۹/۰۸/۱۹۹۹ جنوب خاور حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۱۶/۰۸/۱۹۹۹ باختر کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۲۵/۰۵/۱۹۹۹ جنوب جیرفت (استان کرمان) زمینلرزه ۲۶/۰۴/۱۹۹۹ خاور بستک (استان هرمزگان) زمينلرزه ۱۱/۱۲/۱۹۹۸ جنوب خاورى حاجى آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۱۶/۱۱/۱۹۹۸ جنوب خاور خورموج (استان بوشهر) زمينلرزه ۱۹/۰۳/۱۹۹۸ جنوب رفسنجان (استان کرمان) زمینلرزه ۰۶/۱۰/۱۹۹۷ جنوب باختر جیرفت (استان کرمان) زمینلرزه ۱۸/۰۹/۱۹۹۷ جنوب باختر بستک (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۹/۰۸/۱۹۹۷ باختر بستک (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۳/۰۶/۱۹۹۷ شمال باختر بندرعباس (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰/۱۲/۱۹۹۶ شمال خاور برازجان (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۸/۰۹/۱۹۹۶ جنوب باختر جیرفت (استان کرمان) زمینلرزه ۱۰/۰۴/۱۹۹۶ شمال باختر کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۰۱/۰۴/۱۹۹۶ شمال باختر برازجان (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰/۰۳/۱۹۹۶ شمال باختر برازجان (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۱/۰۶/۱۹۹۶ باختر برازجان (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۵/۰۱/۱۹۹۶ شمال باختر برازجان (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۷/۱۲/۱۹۹۵ شمال منوجان (استان کرمان) زمینلرزه ۱۴/۱۰/۱۹۹۵ جنوب خاور بستک (استان هرمزگان) زمینلرزه ۱۵/۰۲/۱۹۹۵ جنوب برازجان (استان بوشهر) زمینلرزه ۰۱/۰۲/۱۹۹۵ جنوب خاوری حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۷/۰۱/۱۹۹۵ باختر کهنوج (استان کرمان) زمينلرزه ۰۵/۰۹/۱۹۹۴ شمال برازجان (استان بوشهر) زمينلرزه ۱۹۰۳ استان سمنان زمینلرزه ۱۹۲۴ استان سمنان زمینلرزه ۱۹۲۸ استان سمنان زمینلرزه ۱۹۳۷ گرمسار زمینلرزه ۱۹۳۹ جنوب دامغان زمینلرزه ۱۹۵۱ گرمسار زمینلرزه ۱۹۶۷ جنوب غرب دامغان زلزله 5 دیماه 1382 بم زمینلرزه ۲۰۰۶ شمال غرب رفسنجان زمینلرزه ۲۰۰۵ جنوب شرق حاجی آباد زمینلرزه ۲۰۰۴ اهرام (استان بوشهر) زمینلرزه ۱۹۰۴ شرق چناران زمینلرزه ۱۹۰۷ شمال شیروان زمینلرزه ۱۹۱۲ شمال شرق چناران زمینلرزه ۱۹۱۸ شمال بجنورد زمينلرزه ۱۹۱۹ جنوب شرق راسک زمینلرزه ۱۹۲۳ غرب تربت حیدریه زمینلرزه ۱۹۲۳ جنوب شرق قائن زمینلرزه ۱۹۲۵ شمال فردوس زمينلرزه ۱۹۲۶ غرب نيک شهر زمینلرزه ۱۹۲۸ نهبندان زمینلرزه ۱۹۲۸ شمال غرب مشهد زمینلرزه ۱۹۲۹ شمال بجنورد زمینلرزه ۱۹۲۹ شرق شیروان زمینلرزه ۱۹۳۴ شمال غرب سبزوار زمینلرزه ۱۹۳۸ شرق سبزوار زمینلرزه ۱۹۳۹ شمال شرقی سبزوار زمینلرزه ۱۹۳۹ غرب نیشابور زمینلرزه ۱۹۴۷ شمال باختری بیرجند زمینلرزه ۱۹۴۹ باختر نیک شهر زمینلرزه ۱۹۵۴ بجنورد زمینلرزه ۱۹۵۵ خاور فردوس زمینلرزه ۱۹۵۸ شمال خاوری کاشمر زمینلرزه ۱۹۵۸ خاور گناباد زمینلرزه ۱۹۶۰ شمال خاوری سربیشه زمینلرزه ۱۹۶۰ جنوب باختری زاهدان زمینلرزه ۱۹۶۲ خاور کاشمر زمینلرزه ۱۹۶۵ باختر بردسکن زمینلرزه ۱۹۶۸ شمال خاوری ایرانشهر زمينلرزه ۱۹۶۸ شمال قائن زمینلرزه ۱۹۶۸ شمال فردوس زمینلرزه ۱۹۶۸ شمال خاوری قائن زمینلرزه ۱۹۶۸ خاور فردوس زمینلرزه ۱۹۷۰ جنوب خاور گناباد زمينلرزه ۱۹۷۳ ايرانشهر زمينلرزه ۱۹۰۹ شمال خاورى کرمان زمینلرزه ۱۹۱۱ خاور لار زمینلرزه ۱۹۲۴ جنوب باختری لار زمینلرزه ۱۹۲۸ جنوب شاهرود زمینلرزه ۱۹۲۶ جنوب خاوری لار زمینلرزه ۱۹۲۹ جنوب خاوری لار (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۳۰ شمال باختر لار (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۳۰ خاور لار (استا فارس) زمینلرزه ۱۹۳۰ جنوب خاور لار (استان فارس) زمينلرزه ۱۹۳۰ جنوب نورآباد (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۳۶ جنوب یاسوج(استان کهکیلویه و بویر احمد) زمینلرزه ۱۹۳۸ لامرد (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۳۸ جنوب خاور لامرد (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۳۹ شمال خاور دهدشت (کهکیلویه و بویراحمد) زمینلرزه ۱۹۴۱ جنوب باختر داراب (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۴۶ شمال باختر کازرون (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۵۰ جنوب مهر (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۵۰ باختر لامرد‌ (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۵۰ جنوب باختر لامرد (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۵۱ جنوب باختر جهرم (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۵۳ شمال خاور لار (استان فارس) زمينلرزه ۱۹۵۴ جنوب لامرد (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۵۶ شمال خاور مهر (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۵۷ جنوب خاور گرمسار (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۵۷ خاور جهرم (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۵۸ شمال خاوری بافق (استان یزد) زمینلرزه ۱۹۵۸ شمال فرشبند (استان فارس) زمینلرزه ۱۹۵۸ خاور دو گنبدان (استان کهکیلویه و بویر احمد) زمینلرزه ۱۹۶۰ باختر اردل (استان چهارمحال بختیاری) زمینلرزه ۱۹۰۹ جنوب ازنا (استان لرستان) زمینلرزه ۱۹۱۷ جنوب ایلام زمینلرزه ۱۹۲۰ جنوب ایلام زمینلرزه ۱۹۲۹ دزفول (استان خوزستان) زمینلرزه ۱۹۳۲ باختر خرم آباد (استان لرستان) زمینلرزه ۱۹۳۲ جنوب نورآباد (استان لرستان) زمینلرزه ۱۹۳۵ جنوب باختر شوش (استان خوزستان) زمینلرزه ۱۹۳۶ باختر خرم آباد (استان لرستان) زمینلرزه ۱۹۳۹ شمال خاور مسجد سلیمان (استان خوزستان) زمینلرزه ۱۹۴۰ جنوب ایلام زمینلرزه ۱۹۴۶ باختر پاوه (استان کرمانشاه) زمينلرزه ۱۹۶۷ باختر دامغان (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۷۰ باختر رضوانشهر (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۷۰ پیرانشهر (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۷۱ شمال باختر شاهرود (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۷۱ باختر پل سفید (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۷۷ خاور رامیان (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۷۷ جنوب باختر گرمسار (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۸۰ جنوب باختر قم (استان قم) زمینلرزه ۱۹۸۲ جنوب گرمسار (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۸۳ جنوب آمل (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۸۸ نقده (استان آذربایجان غربی) زمینلرزه ۱۹۸۸ گرمسار (استان سمنان) زمینلرزه ۱۹۹۰ خاور ابر (استان زنجان) زمینلرزه ۲۰/۰۶/۱۹۹۰ رودبار (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۰ شمال رودبار ( استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۰ جنوب خاوری رودبار (استان گیلان) زمینلرزه ۲۱/۰۶/۱۹۹۰ خاور رودبار (استان گیلان) زمينلرزه ۲۱/۰۶/۱۹۹۰ جنوب خاور رودبار (استان گيلان) زمینلرزه ۲۴/۰۶/۱۹۹۰ رودبار (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۱ جنوب خاور پل سفید (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۹۲ جنوب باختر قائم شهر (استان مازندران) زمینلرزه ۱۹۹۵ جنوب شفت (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۷ باختر نیر (استان اردبیل) زمینلرزه ۱۹۹۹ شمال آق قلا (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۹۹ علی آباد (استان گلستان) زمینلرزه ۲۰۰۲ شمال باختری قزوین (استان قزوین) زمینلرزه ۲۰۰۶ باختر رضوانشهر (استان گیلان) زمینلرزه ۲۰۰۷ جنوب قم زمینلرزه ۲۰۰۸ شمال بندر لنگه (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۸ شمال کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۷ شمال باختر بندر لنگه (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۷ بم (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۶ شمال باختر بندرعباس (استان هرمزگان) زمينلرزه ۲۰۰۶ شمال باختر رفسنجان (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۵ جنوب خاور حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۵ باختر قشم (خلیج فارس) زمینلرزه ۲۰۰۵ زرند (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۴ شمال خاور راور (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۴ جنوب باختر جیرفت (استان کرمان) زمینلرزه ۰۲/۰۳/۲۰۰۴ اهرام (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۴ جنوب منوجان (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۴ جنوب جم (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۳ جنوب بم‌ (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۳ شمال باختر بندرعباس (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۳ کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۳ شمال برازجان (استان بوشهر) زمینلرزه ۲۰۰۳ گستره باختری کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۲ باختر راور (استان کرمان) زمینلرزه ۲۰۰۲ شمال برازجان (استان بوشهر) زمینلرزه شمال باختر دهبارز (استان هرمزگان) زمینلرزه ۱۷/۰۲/۲۰۰۲ شمال باختر بندر کنگان (استان بوشهر) زمینلرزه ۰۲/۱۱/۲۰۰۱ جنوب خاور بستک (استان هرمزگان) زمینلرزه ۰۵/۰۳/۲۰۰۰ جنوب خاور حاجی آباد (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۴/۰۹/۱۹۹۹ خورموج (استان بوشهر) زمینلرزه ۱۸/۱۱/۱۹۹۸ خاور کرمان (استان کرمان) زمینلرزه ۰۱/۰۸/۱۹۹۸ شمال خاور بندرعباس (استان هرمزگان) زمينلرزه ۲۰/۱۰/۱۹۹۷ جنوب باختر جيرفت (استان کرمان) زمينلرزه ۰۵/۰۵/۱۹۹۷ جنوب باختر بستک (استان هرمزگان) زمینلرزه ۱۹/۰۴/۱۹۹۷ باختر کهنوج (استان کرمان) زمینلرزه ۱۸/۱۰/۱۹۹۶ شمال منوجان (استان کرمان) زمینلرزه ۰۶/۱۱/۱۹۹۵ شمال منوجان (استان کرمان) زمين لرزه 20 شهريور 1387،جزيره قشم زمین لرزه 8 خرداد ماه 1383 منطقه فیروزآباد- کجور زمین‌لرزه 4 اسفند 1383 شرق- جنوب شرق زرند کرمان زمین‌لرزه 6/9/1384 جزیره قشم (خلیج فارس) زمينلرزه ۱۹۰۳ سربيشه زمینلرزه ۱۹۰۴ شمال شرقی چناران زمینلرزه ۱۹۰۵ شمال غربی زاهدان زمینلرزه ۱۹۰۷ شمال خاف زمینلرزه ۱۹۲۳ شمال غرب بجنورد زمینلرزه ۱۹۳۶ شرق قائن زمینلرزه ۱۹۳۹ شمال شرق سبزوار زمینلرزه ۱۹۴۰ شمال کاشمر زمینلرزه ۱۹۴۷ غرب قائن زمینلرزه ۱۹۶۸ فردوس زمینلرزه ۱۹۶۹ شمال باختر ایرانشهر زمینلرزه ۱۹۱۱ خاور راور زمینلرزه ۱۹۱۱ خاور کرمان زمينلرزه ۱۹۳۳ شمال خاورى طبس (استان يزد) زمینلرزه ۱۹۳۳ شمال خاور بافق (استان یزد) زمینلرزه ۱۹۳۴ یاسوج (استان کهکیلویه و بویر احمد) زمینلرزه ۱۹۵۱ جنوب باختری چلگرد (استان چهارمحال بختیاری) زمینلرزه ۱۹۱۷ شمال باختر مهران (استان ایلام) زمینلرزه ۱۹۲۹ شمال خاوری مسجد سلیمان (استان خوزستان) زمینلرزه ۱۹۳۹ خاور دزفول (استان خوزستان) زمینلرزه ۱۹۷۸ جنوب هشتپر (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۸۵ جنوب علی آباد (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۸۵ علی آباد (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۹۰ جنوب پل سفید (استان مازندران) زمینلرزه ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ جزیره قشم زمینلرزه ۱۳۸۴ جزیره قشم (استان هرمزگان) زمینلرزه ۲۰۰۵ جنوب باختر قشم (خلیج فارس) زمین‌لرزه 4 اسفند 1383 شرق- جنوب شرق زرند کرمان (استان کرمان) زمینلرزه ۱۹۲۹ شمال غرب شیروان زمینلرزه ۱۹۴۷ شرق چابهار (مکران) زمینلرزه ۱۹۶۸ جنوب خاوری گناباد زمینلرزه ۱۹۰۹ درود (استان لرستان) زمینلرزه ۱۹۹۰ جنوب شفت (استان گیلان) زمينلرزه ۱۹۰۳ استان سمنان زمینلرزه ۱۹۲۴ استان سمنان زمینلرزه ۱۹۲۸ استان سمنان زمينلرزه ۲۰۰۶ شرق برازجان زمینلرزه ۱۹۰۹ درود (استان لرستان) زمینلرزه ۱۹۷۰ خاور کلاله (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۸۰ جنوب باختر قم (استان قم) - در تاریخ 22/12/1980 در ساعت 16:21 به وقت محلی زمینلرزه ۱۹۸۵ جنوب علی آباد (استان گلستان) زمینلرزه ۱۹۹۰ رشت (استان گیلان) زمینلرزه ۱۹۹۰ جنوب رشت (استان گیلان) زمینلرزه ۲۰۰۷ جنوب قم - در تاریخ 18/06/2007 زمين لرزه ۷۳۴ ميلادى سيستان زمين لرزه ۷۴۳ ميلادى دروازه خزر زمين لرزه 763 ميلادى خراسان زمين لرزه 815 ميلادى سيستان زمين لرزه ماه مى 1619 ميلادى دوغ آباد زمين لرزه 840 ميلادى اهواز زمين لرزه 855 ميلادى رى زمين لرزه 22 دسامبر 856 کومس ( دامغان) زمين لرزه 858 ميلادى تبريز زمين لرزه ماه ژانويه 864 ميلادى رى زمين لرزه 22 ژوئن 872 ميلادى سيمره زمين لرزه 874 ميلادى گرگان زمين لرزه 956 ميلادى همدان زمين لرزه 23 فوريه 958 ميلادى رى - طالقان زمين لرزه 958 ميلادى حلوان(سرپل ذهاب) زمين لرزه 17 ژوئن 978 ميلادى سيراف فارس زمين لرزه 27 آوريل 1008 ميلادى دينور(زاگرس مرکزى) زمين لرزه 1008 ميلادى سيراف فارس زمين لرزه 4 نوامبر 1042 ميلادى تبريز زمين لرزه 2 ژوئن 1052 ميلادى بيهق( سبزوار ) زمين لرزه 1052 ميلادى خوزستان زمين لرزه 8 دسامبر 1058 ميلادى حمرين - زاگرس باخترى زمين لرزه ماه مى 1066 ميلادى قهستان (استان خراسان ) زمين لرزه 1085 ميلادى ارجان ( بهبهان ) زمين لرزه ماه نوامبر 1087 ميلادى همدان زمين لرزه 1102 ميلادى دامغان زمين لرزه 10 دسامبر 1119 ميلادى قزوين زمين لرزه 1127 ميلادى فريم-چهاردانگه (استان مازندران) زمين لرزه 27 فوريه 1130 ميلادى جبال زمين لرزه 25 ژوئيه 1135 ميلادى کردستان زمين لرزه 13 اگوست 1135 ميلادى کردستان زمين لرزه 1145 ميلادى نيشابور زمين لرزه 1 آوريل 1150 ميلادى حلوان (سرپل ذهاب ) زمين لرزه ماه مى 1177 ميلادى خاور بوئين زهرا زمين لرزه 1191 ميلادى همدان زمين لرزه 1209 ميلادى نيشابور زمين لرزه 18 نوامبر 1226 ميلادى شهر زور (کردستان) زمين لرزه 1238 ميلادى گناباد زمين لرزه 1251 ميلادى نيشابور زمين لرزه 7 اکتبر 1270 ميلادى نيشابور زمين لرزه 18 ژانويه 1273 ميلادى تبريز زمين لرزه 1301 ميلادى فريم (مازندران جنوبى ) زمين لرزه 7 نوامبر 1304 ميلادى تبريز زمين لرزه 1310 ميلادى شهر زور ( کردستان) زمين لرزه 5 ژانويه 1316 ميلادى گلپايگان زمين لرزه 21 اکتبر 1336 ميلادى خواف زمين لرزه 1344 ميلادى اصفهان زمين لرزه 1361 ميلادى قشم زمين لرزه ماه فوريه 1389 ميلادى نيشابور زمين لرزه 1400 ميلادى لار (استان فارس) زمين لرزه 23 نوامبر 1405 ميلادى نيشابور زمين لرزه 1430 ميلادى همدان زمين لرزه 1436 ميلادى گرگان زمين لرزه 1440 ميلادى کارزين - قير زمين لرزه 1459 ميلادى شيراز زمين لرزه 1470 ميلادى گرگان زمين لرزه 18 فوريه 1483 ميلادى مکران باخترى زمين لرزه 15 اگوست 1485 ميلادى مازندران - گيلان زمين لرزه 10 ژانويه 1493 ميلادى مومن آباد (خاور بيرجند) زمين لرزه 1495 ميلادى جبال زمين لرزه 1497 ميلادى هرمز زمين لرزه 1498 ميلادى گرگان زمين لرزه 1506 ميلادى شيراز زمين لرزه 15 فوريه 1549 ميلادى خاور قائن زمين لرزه 1550 ميلادى تبريز زمين لرزه 1567 ميلادى ارسباران زمين لرزه 1591 ميلادى شيراز زمين لرزه 1593 ميلادى سراب زمين لرزه ماه سپتامبر 1593 ميلادى لار (استان فارس) زمين لرزه 20 آوريل 1608 ميلادى طالقان زمين لرزه 4 اکتبر 1622 ميلادى بندر عباس زمين لرزه 1623 ميلادى مرودشت زمين لرزه 5 فوريه 1641 ميلادى دهخوارقان - تبريز زمين لرزه 1664 ميلادى تبريز زمين لرزه 1665 ميلادى دماوند زمين لرزه 1666 ميلادى زاگرس زمين لرزه 30 ژوئيه 1673 ميلادى مشهد زمين لرزه 1677 ميلادى لار (فارس) زمين لرزه 3 فوريه 1678 ميلادى لاهيجان زمين لرزه 1678 ميلادى گناباد زمين لرزه 1687 ميلادى مازندران زمين لرزه ماه آوريل 1687 ميلادى مشهد زمين لرزه 11 مى 1695 ميلادى اسفراين زمين لرزه 1703 ميلادى قيس - هنگام زمين لرزه 12 مارس 1717 ميلادى تبريز زمين لرزه 26 آوريل 1721 ميلادى جنوب خاور تبريز زمين لرزه 7 ژوئن 1755 ميلادى کاشان زمين لرزه 23 آوريل 1765 ميلادى شيراز زمين لرزه 1766 ميلادى لار زمين لرزه 15 دسامبر 1778 ميلادى کاشان زمين لرزه 8 ژانويه 1780 ميلادى تبريز زمين لرزه 1 مارس 1784 ميلادى شيراز زمين لرزه 1803 ميلادى سلطانيه زمين لرزه ماه اکتبر 1786 ميلادى مرند زمين لرزه 1804 ميلادى مهر زمين لرزه 1805 ميلادى هراز زمين لرزه 11 ژوئيه 1807 ميلادى تسوج زمين لرزه 26 ژوئن 1808 ميلادى رشم زمين لرزه 16 دسامبر 1808 ميلادى طالقان زمين لرزه ۱۸۰۹ ميلادى آمل زمين لرزه ۱۸۱۰ ميلادى غلامان زمين لرزه ۱۸۱۲ ميلادى شيراز زمين لرزه ماه ژوئن ۱۸۱۵ ميلادى دماوند زمين لرزه ماه ژانويه ۱۸۱۹ ميلادى تبريز زمين لرزه ۲ ژوئن ۱۸۲۴ ميلادى کازرون - شاپور زمين لرزه ۲۵ ژوئن ۱۸۲۴ ميلادى شمال باختر شيراز زمين لرزه 1825 ميلادى هراز زمين لرزه ماه اکتبر 1825 ميلادى شيراز زمين لرزه 27 مارس 1830 ميلادى دماوند - شميرانات زمين لرزه 1833 ميلادى قوچان زمين لرزه ماه ژوئن 1837 ميلادى سلماس زمين لرزه 1838 ميلادى نصرت آباد زمين لرزه 18 آوريل 1843 ميلادى خوى زمين لرزه 12 مى 1844 ميلادى قهرود - کاشان زمين لرزه 13 مى 1844 ميلادى ميانه - گرمرود زمين لرزه ماه ژوئن 1851 ميلادى قوچان - معدن زمين لرزه 5 مى 1853 ميلادى شيراز زمين لرزه 4 اکتبر 1856 ميلادى تبريز زمين لرزه 21 دسامبر 1862 ميلادى شيراز زمين لرزه 30 دسامبر 1863 ميلادى هير - اردبيل زمين لرزه 17 ژانويه 1864 ميلادى کرمان زمين لرزه 23 دسامبر 1871 ميلادى شمال قوچان زمين لرزه ماه مى 1875 ميلادى کوهبنان زمين لرزه 22 مارس 1879 ميلادى بزقوش - گرمرود زمين لرزه 4 ژوئيه 1880 ميلادى گروس - تخت سليمان زمين لرزه 11 ژوئيه 1890 ميلادى تاش - شاهرود زمين لرزه 17 نوامبر 1893 ميلادى جنوب قوچان زمين لرزه 26 فوريه 1894 ميلادى شيراز زمين لرزه ۱۷ ژانويه ۱۸۹۵ ميلادى قوچان زمين لرزه ۴ ژانويه ۱۸۹۶ ميلادى خلخال - سنگ آباد زمين لرزه ۲۷ مى ۱۸۹۷ ميلادى کرمان زمين لرزه ۲۴ فوريه ۱۹۰۰ ميلادى خوى
گسل های بنیادی ایران

اطلاعات زمین لرزه های ایران
زمین لرزه های دستگاهی
 
copyright 2007-2008, all right reserved. Geological Survey of Iran