GEOLOGICAL SURVEY OF IRAN | WWW.GSI.IR
 
English    
صفحه اصلي| تماس با ما| راهنما
    ورود اعضا
شناسه کاربری
کلمه عبور
درباره سازمان - تاريخچه سازمان
  • نمايش صفحه شماره 1

  معرفى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى  کشور

سازمان زمينشناسى و اکتشافات معدنى کشور در سال 1962 ميلادى مطابق با 1341 هجرى شمسى با همکارى سازمان ملل تاسيس گرديد.البته فکر ايجاد اين سازمان در دى ماه 1338/1959 قوت گرفت و بنابراين با همت و کوشش سازمان صنايع و معادن، قانون تاسيس سازمان زمين شناسى کشور در  28 مرداد 1338 از تصويب مجلس هاى ملى و سنا گذشت و سازمان زمينشناسى و اکتشافات معدنى کشور رسما کار خود را از سال 1341 آغاز کرد.علت قوت گرفتن فکر نياز به وجود سازمان زمين شناسى به اين دليل بود که پيش از آغاز کار سازمان زمين شناسى کشور بيشتر بررسى هاى زمين شناسى به وسيله شرکت ملى نفت و ديگر شرکت هاى نفتى صورت مى گرفت. چون کار شرکت هاى نفتى بيشتر جنبه اقتصادى نفت داشت و در حدود کشف و استخراج نفت و گاز  دور مى زد، نياز به مطالعات سيستماتيک زمين شناسى و اکتشاف کانى هاى ايران و تهيه نقشه هاى زمين شناسى کشور بيش از پيش احساس مى شد. بنابراين با توجه به اصل بيست و فتم متمم قانون اساسى ايران، مجوز تاسيس سازمان زمين شناسى براساس يک اساسنامه 8 ماده اى که خلاصه آن در زير آمده صادر گرديد:

مقرر گرديد دولت به منظور انجام بررسى هاى زمين شناسى در سراسر کشور، جمع آورى کليه کارهاى انجام شده در اين زمينه و تهيه و تکميل و انتشار نقشه هاى زمين شناسى ايران ، سازمان واحدى بنام سازمان زمين شنناسى کشور تاسيس نمايد ( ماهده 1).

 شورايى به نام شورايعالى زمين شناسى مرکب از نمايندگان دانشکاه تهران، شرکت ملى نفت ايران، سازمان برنامه و وزارت صنايع و معادن تشکيل گردد(ماده 2).

 رئيس سازمان از بين مهندسين با تجربه معدن يا زمين شناس و به مدت سه سال انتصاب گردد(ماده 3)

سازمان زمين شناسى تحت نظارت وزارت صنايع و معادن مستقل عمل نمايد ( ماده 4).

درآمدهاى سازمان از محل درآمدهاى وزارت صنايع و معدن ، شرکت ملى نفت ايران و سازمان برنامه و همچنين از محل درآمد فروش انتشارات و خدمات تامين گردد ( ماده 5).

شرکت ها و موسسات دولتى و غيردولتى با سازمان زمين شناسى جهت ارائه و هماهنگى انجام کارهاى مشابه نظير تهيه نقشه و يا گزارش زمين شناسى جهت ارائه و هماهنگى انجام کارهاى مشابه نظير تهيه نقشه و يا گزارش زمين شناسى از نواحى مختلف کشور ارتباط داشته باشند. (ماده6).

مقاطع زمين شناسى حفاريهايى که توسط شرکت ها، پيمانکاران و موسسات در زمينه حفر تونل، کانال ، چاه عميق و گمانه براى معدن انجام مى گردد در اختيار سازمان زمين شناسى قرار گيرد.(ماده 7)

وزارت صنايع و معادن اين قانون را به اجرا درآورد (ماده 8)

در سال 1999، وظايف اکتشافى وزارت صنايع و معادن تماما به سازمان زمين شناسى  و اکتشافات معدنى ايران محول گرديد. بنابراين سازمان در حال حاضر مسئول مطالعات زمين شناسى کشور و ارزيابى اکتشافى منابع معدنى بجز هيدروکربورها مى باشد.

 بنيانگذار سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

مهندس نصرالله خادم

مهندس نصرالله خادم در سال  1289 تهران متولد شد ، و پس از دريافت ديپلم از دبيرستان علميه تهران ، در سال 1312 همراه آخرين گروه اعزامى به خارج ، رهسپار فرانسه گرديد . در سن 28 سالگى يعنى در اواخر سال 1317 پس از گذراندن دوره مهندسى معدن از دانشکده معدن پاريس که شهرت و اعتبار فراوانى در زمينه معدن دارد ، به ايران برگشت .پس از انجام خدمات سربازى در خدمات دولتى به ترتيب در سمت هاى مهندسى معدن زغال سنگ شمشک ، نظارت معادن خصوصى حوضه البرز ، رياست معدن ذغال سنگ شمشک ، بازرس شرکت سهامى معادن زغال سنگ ، مدير عامل معادن هرمزگان و قشم ، عضو هئيت مديره و سپس مدير عامل شرکت سهامى کل معادن و ذوب فلزات به کار پرداخت .
 به موازات اين مشاغل فنى و ادارى ، آموزش درس زمين شناسى را نيز در دانشکده علوم دانشگاه تهران به عهده گرفت .ايشان در سن 50 سالگى يعنى در اواخر سال 1339 پس از تصويب قانون تاسيس سازمان زمين شناسى کشور ، عهده دار تشکيل اين سازمان گرديد. سر انجام در دورانى کوتاه دانسيته هاى پايه اى زمين شناسى سازمان جهان گسترش يافت و مورد توجه محافل جهانى قرار گرفت که در اوايل سال 1353 در کميسون بين المللى تهيه نقشه هاى زمين شناسى جهان CGMW که در پاريس تشکيل شد ، با وجود پيشينه چندين ده ساله سازمان هاى زمين شناسى در کشور هاى ديگر منطقه ، تهيه و تلفيق نقشه هاى زمين شناسى خاور ميانه ، به سازمان زمين شناسى ايران واگذار شد . هم اکنون نيز سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى  ايران  مجرى 6 پروژه از 23 پروژه مصوب اين کميسيون بوده و 6 پروژه نيز با همکارى سازمان زمين شناسى ايران در حال انجام است. ومهم آن که مسئوليت پروژههاى خاورميانه ، توسط کميسيون مذکور ، به سازمان زمين شناسى ايران تفويض گرديده است.

در مهر ماه 1353 از طرف کارکنان سازمان به مناسبت باز نشسته شدن مهندس خادم در سن 64 سالگى و تنى چند از پيشکسوتان ديگر ، همايش گرمى در سالن کتابخانه سازمان برگزار شد . در اين مراسم جناب آقاى مهندس عليپور از طرف کليه همکاران يادمانى به حضور ايشان تقديم نمود . مهندس خادم  در پايان اين گرد همايى مطالب بسيار ارزشمند و پند آموزى بيان فرمود که بر روى نوار ضبط است . اينک بخشى از آن سخنان: " برگزارى اين مراسم و دريافت هدايا بزرگترين پاداش زحمات گذشته ماست و من شخصا آن را به هر هديه ديگرى که قرار ميشد از طرف شخص يا مقام ديگرى به من داده ميشد ، ترجيح مى دهم . من اين هديه را به عنوان شيئى گرانبها که نشانه و يادگار 14 سال همکارى صميمانه و محبت واقعى شما دوستان مى باشد ، نزد خود نگه داشته و عزيز مى دارم .000 من اميدوارم که با نيروى جوان و فعالى که عهده دار امور سازمان گشته ، اين راه را به خوبى طى کرده و هر روز خبر هاى خوشى از سازمان و پيشرفت هاى آن به گوش همه ما برسد . ما چون در پرورش اين نهال سهيم بوده ايم ، بنابر اين خوشحال خواهيم شد که بيش از پيش اين نهال برومند تر شده و پر ثمر تر گردد . سخن را کوتاه مى کنم و فقط مى گويم صادقانه و صميمانه آنچه را مى توانستم انجام دهم ، پياده نمودم 00000 "
زنده ياد مهندس نصرالله خادم تا 15 ارديبهشت ماه 1378( در سن 89 سالگى) که چشم از جهان فرو بست ، دلبستگى هاى خود را به بررسى هاى علمى و فنى و توجه به پيشرفت هاى سازمان زمين شناسى و اکتشاف معدنى کشور حفظ نمود

 

1 2 3

پيوندهاى داخلى

پيوندهاى مرتبط